Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.03.2016 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.03.2016 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.03.2016 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 02.03.2016 tarihli MART ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.03.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Evren EVRENOSOĞLU, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tam olduğu görüldü. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 03.02.2016 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olmadığı tespit edildi. Gündemin V.maddesi gereği Zabıta Müdürlüğüne Bülent DALFESOĞLU’nun atandığı hakkında bilgi verildi.

Gündemin VI. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu.

  • M.Önder Akşengür’ün gündem içi konuşma hakkını kullanma isteği hakkındaki

dilekçesi okundu.

  • M.Önder Akşengür, Ali İmren ve Nasuh SAK’ın “Gazipaşa Mahallesi arıtmanın

yakınına park eden İzsu araçları için uygun park yeri oluşturması” hakkındaki dilekçesi okundu.

Gündem maddesi olarak görüşülmesine Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2016 tarih 993 sayılı ilçemizde yapılacak olan şehir hamamı, çok amaçlı spor salonu, kültür merkezi v.b. projelerde Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklar ile yapılacak olan protokollerde Belediye Başkanına yetki verilmesi”
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/03/2016 tarihli “yurtiçi kamu ve özel sektör bankalardan nakdi kredi kullanılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi”

konularının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : -

            Gazipaşa Mahallesi arıtmanın yakınına park eden İzsu araçları için uygun park yeri oluşturulması için verilen önergeyle ilgili olarak; Belediye Başkanı tarafından konunun Büyükşehir Belediyesine iletileceği bilgisi verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 26

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/02/2016 tarih 30 sayılı “İlçemiz sınırları içerisindeki mahallelerin düğün salonu ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Yapılan görüşmelerde, mahallelerdeki düğün salonu ücretinin 200.-TL. (İkiyüzTürkLirası) olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 27

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2016 tarih 930 sayılı “Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesine ilişkin askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 28

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2016 tarih 877 sayılı “Kent merkezinde bulunan kentsel sit alanına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planının görüşülmesi” konulu yazısı okundu, dinlendi.

            Yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 29

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih ve 33 sayılı “Kadın Dayanışma Merkezi Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Dikili Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Çalışma Yönetmeliği Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 30

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/02/2016 tarih 114 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4105 parselde çok amaçlı spor sahası yapımı ve protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İlçemiz Çandarlı Mahallesi 4105 parselde mülkiyeti Belediyemize ait henüz düzenlenecek olan 1600 m2 park alan içerisinde, bölge halkının spor ihtiyacı ve kamuya açık çok amaçlı spor sahası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp, kabulünün yapılması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dikili Belediye Başkanlığı arasında tesisin kullanılmasına ilişkin düzenlenecek protokol için Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’a yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

           

Gündemin 6. ve 7.maddelerinin gündemden düşürülmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 31

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/02/2016 tarihli “Çekek yeri yapılması” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 32

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih 127 sayılı “Çandarlı Mahallesi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşasına uygun arsa tahsisi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna sevkine ve Komisyonca tahsis süresi değerlendirilirken tahsisin 3 yıl ile sınırlandırılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 33

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih ve 128 sayılı “Dikili Roman Derneğinin İsmetpaşa Mahallesi 103 ada 1 parseldeki taşınmazın Etüt Merkezi yapımı için tahsis talebi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Roman Gençliği Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneği ve Dikili Belediyesi ortaklığında yapılması planlanan Japon Başkonsolosluğu’nun yerel sivil toplum örgütlerini destekleme programı tarafından fonlanacak olan çok amaçlı Etüt Merkezi projesinde (dezavantajlı kesimler, engelli ve yoksul)çocuk ve gençlerin eğitime erişimlerinin kolaylaşması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulacak Etüt Evi projesinde kullanılmak üzere İsmetpaşa Mahallesi 103 ada 1 parselin 10 yıl süre ile derneğe tahsis edilmesine, proje gerçekleşmesse tahsisin kaldırılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 34

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/02/2016 tarih 398 sayılı “Bütçe İçi Aktarma” hakkındaki yazısı okundu, eki incelendi.

            2016 Yılı Gider bütçemiz hazırlanırken         46.35.14.48.01.3.9.5.03.5.1.04 Temizlik Hizmetleri Müteahhitlik Hizmetleri Gider kaleminden 1.500.000,00.- TL’nın 46.35.14.38.06.1.0.5.03.5.9.90 İmar Hizmetleri Diğer Hizmet Alımları gider kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeylerine göre toplamda 1.500.000,00.-TL. tutarında Bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 35

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 15/02/2016 tarih ve 2 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 481 ada 3 parsel belediye hisse satışı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi 481 ada 3 parsel, 3194 sayılı Kanunun 17.maddesine göre talep edilen satış işleminin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendine istinaden satışına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 36

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2016 tarih 993 sayılı “Yetki” konulu yazısı okundu, dinlendi.

            İlçemizde yapılacak olan şehir hamamı, çok amaçlı spor salonu, kültür merkezi vb. diğer projelerde Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklar ile yapılacak olan protokollerde Belediye Başkanına yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 37

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/03/2016 tarihli “Kredi talebi” konulu yazısı okundu, dinlendi.

            Belediyemizin işletme yatırımlarının ve tüm diğer görev hizmetlerinin gerektirdiği giderlere yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesi (d) ve ( e ) bendine göre bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen miktarda Yurt İçi Kamu ve Özel Sektör Bankalardan nakdi kredi kullanılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (d) bendi kapsamında Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’a yetki verilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

        Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

 

 

 

 

 

    Mustafa TOSUN                           Murat DURAK                               Nazire KÖSTEN

    Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                                              Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum