Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.01.2020 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

02.01.2020 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.01.2020 tarihli OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.01.2020 Perşembe günü saat 11:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı, Azam Ziya GÜÇ’ün ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III. maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 13/12/2019 tarihli 3.Olağanüstü Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge verilmediği görüldü.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem maddesi önerisinin bulunmadığı görüldü.

“5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesine dayanılarak -2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun- Belediye Meclisi’ne sunulması” başlıklı gündemin VII. maddesi gereği, Belediye Başkanı tarafından Meclise bilgi verildi. İlgili Sayıştay Denetim Raporunun Belediyemizin internet sayfasında da kamuoyuna duyurulduğu hakkında bilgilendirme yapıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

           

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 1

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 16398 sayılı “Denetim Komisyonu üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Denetim Komisyonu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilmek üzere 1 Uzman Kişi çalıştırılmasına ve yine 25.maddenin 3.fıkrasına dayanılarak hesaplanacak ücretin uzman kişiye ödenmesine, ayrıca uzman kişi çalışma süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, komisyon üyesi olarak seçilecek meclis üyeleri ücretlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesine dayanılarak yapılacak hesaplama sonucunda, Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül edecek olan ücretin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda Ahmet GÖÇMEN 15 Oy, Nail ÇAĞLIYAN 15 oy ve Nihat ÇİFTÇİ 15 oy alarak Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 2

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 16399 sayılı “Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretleri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesine dayanılarak yapılacak hesaplama sonucunda, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretinin Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül edecek ücretin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO      : 3

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 16406 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 25 ada 19 parsel ve 25 ada 20 parseldeki belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 4

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 16405 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 44 ada 21 parseldeki belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 5

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 16404 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 482 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 6

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 16403 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 630 ada 8 parseldeki belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.  

 

 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 7

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 16401 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4094 parseldeki belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.  

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 8

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 16402 sayılı “Çandarlı Mahallesi 895 ada 19 parseldeki belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.  

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 9

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 16407 sayılı “İslamlar Mahallesi 115 ada 8 parsel, Kıratlı Mahallesi 776 parsel, Nebiler Mahallesi 167 parsel ve Salihler Mahallesi 523 ada 1 parselin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.   

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 10

            Gündem gereği Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. ve San. A.Ş.’nin 25/12/2019 tarih 242 sayılı “Sermaye Artırımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 11

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve 16415 sayılı “Zabıta personellerine ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü mevcut olup, buna göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen görev yapan zabıta personelinin 2020 yılına ait aylık maktu fazla çalışma ücretinin “Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki belediyeler içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir” hükmü dikkate alınarak, Bütçe Kanunu K Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünde yer alan ücretin 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında ödenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 12

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/12/2019 tarih ve 16452 sayılı “Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği görev yapan 1 Avukat, 1 Veteriner Hekim, 3 Mühendis, 1 Mimar, 1 Ekonomist, 4 Tekniker, 2 Teknisyen ve 1 Şehir Plancısı ücretlerinin, 01/01/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak genelge ekindeki cetvelde gösterilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinden taban ücretlerin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 13

            Gündem gereği Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 25/12/2019 tarih ve 16454 sayılı “Halkla İlişkiler Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; On yedi (17) madde halinde hazırlanan Halkla İlişkiler Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/m” maddesine dayanılarak kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : -

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2019 tarih 16588 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1573 ada 2 parsel malikinin 02/10/2019 tarih ve 146 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Belediye Başkanı tarafından konunun sehven gündeme geldiği belirtilerek, gündemden düşürülmesi oylamaya sunuldu. Gündemden düşürülmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 14

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/12/2019 tarih ve 16597 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 33 ada 10 parselin imar durumu” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 15

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/12/2019 tarih ve 16648 sayılı “Sokak hayvanlarının korunması ve bakımı ile ilgili olarak Dikili Ziraat Bankası’nda “Türk Lirası” ve “Euro” hesap açılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemiz tarafından başlatılan “Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı” kampanyası kapsamında Dikili Ziraat Bankası’nda “Türk Lirası” ve “Euro” hesap açılmasına ve bu hesapta biriken tüm bağışların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/g” maddesine dayanılarak şartlı bağış kapsamında değerlendirilmesine, belediyemize ait açılan banka hesabının içeriklerinin belirlenmesi amacı ile banka hesabımızın isimlerinin tanımlanmasının yapılabilmesi ve haciz edilemez hesap şerhinin konulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 16

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27/12/2019 tarih ve 16649 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 374 ada 19 parselde bulunan belediyemize ait su kuyuları için kullanılan trafonun iz bedel karşılığında Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne devri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilçemiz İsmetpaşa Mahallesi Kaledibi Mevkiinde 374 ada 19 parselde bulunan belediyemize ait su kuyuları için kullanılan trafonun, kuyularının kapanması nedeniyle Su ve Kanal İşlerinin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devredilmesinden dolayı, ihtiyaç fazlası olması sebebiyle iz bedel karşılığında Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne devredilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Belediye Başkanı tarafından oturuma ara verildiği belirtilerek, gündemin 10.maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. ve San. A.Ş.’nin “Sermaye Artırımı” hakkındaki konunun görüşülmesi için ikinci birleşimin 06/01/2020 tarihinde Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Başkanlık Odasında yapılacağı bildirildi.

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde; “… Belediye Başkanı toplantının herhangi bir safhasında yerini meclis başkan vekiline bırakarak toplantıdan ayrılabilir…” denilmektedir. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ yerini Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL’e bırakarak toplantıdan ayrıldı.

 

 

 

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                   Nail ÇAĞLIYAN

            Belediye Başkanı                           Meclis Kâtibi                       Meclis Katibi

 

 

II. OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.01.2020 tarihli OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. Gündemin “Komisyonlardan Gelen Kararlar” başlığı altındaki kararların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 17

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/12/2019 tarih 33 sayılı “Demetevler Sitesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 18/12/2019 tarih ve 33 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 18

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/12/2019 tarih ve 34 sayılı “Bademli Mahallesi 314 ada 154 parsel maliklerinin talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 18/12/2019 tarih ve 34 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

            Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından oturuma son verilerek, Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 06/01/2020 tarihinde Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Başkanlık Odasında yapılacağı tekrar bildirilerek Meclis bilgilendirildi.

 

                Çiler GÜREL                           Ali KARAKUŞ                   Nail ÇAĞLIYAN

            Meclis I.Başkan V.                      Meclis Kâtibi                      Meclis Katibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum