Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.01.2019 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

02.01.2019 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.01.2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Hakan BAŞARAN, Hüsniye YILDIRIM, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Seyfettin UYSAL’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Nazire KÖSTEN ve Hasan AKSOY’un mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 05.12.2018 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/01/2019 tarih ve 4 sayılı “Merdivenli Mahallesi 145 ada 8 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  •  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/01/2019 tarih ve 3 sayılı “Çağlan Mahallesi 127 ada 52 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

          Başka ek gündem önerisi olmadığından Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

            Belediye Başkanı tarafından gündem raporları gruplara dağıtıldığı için madde üzerinden oylama yapılması oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 1

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12/12/2018 tarih ve 8120 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 61 ada 9 parsel önündeki alanın yoldan ihdası” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 2

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/12/2018 tarih ve 7972 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1606 ada 21 parselin (2556 eski parsel numarası) imar planında imar yolunda kalması nedeniyle kamulaştırılması talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 3

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21/12/2018 tarih ve 8345 sayılı “2019 Yılı Ücret Tarifesi Cetvelinde Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Bertaraf Ücretlerinin güncellenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde;

  • Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Bertaraf Bedeli : 5,00.-TL.
  • Hafriyat ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Bertaraf Bedeli : 5,00.-TL.

olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 4

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19/12/2018 tarih ve 338 sayılı “Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin sözleşmelerinin 1 yıl daha yenilenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1 Avukat, 1 Veteriner Hekim, 3 Mühendis, 1 Mimar, 1 Ekonomist, 5 Tekniker ve 2 Teknisyen ücretlerinin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak olan genelge ekindeki cetvelde gösterilen ücretlerden taban ücret + ek ödeme olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 5

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19/12/2018 tarih ve 257 sayılı “Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretleri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesine dayanılarak yapılacak hesaplama sonucunda, Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül edecek olan ücretin belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 6

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19/12/2018 tarih ve 256 sayılı “Denetim Komisyonu Üye Seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  Denetim Komisyonu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilmek üzere 1 Uzman Kişi çalıştırılmasına ve yine 25.maddenin 3.fıkrasına dayanılarak hesaplanacak ücretin uzman kişiye ödenmesine ayrıca uzman kişi çalışma süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, komisyon üyesi olarak seçilecek meclis üyeleri ücretlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesine dayanılarak yapılacak hesaplama sonucunda, Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül edecek olan ücretin belirlenmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Seyfettin UYSAL’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.  

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda Engin ÖZKAN 8 Oy, Sunay YARAR 8 Oy, Evren EVRENOSOĞLU 8 Oy alarak Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 7

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26/12/2018 tarih ve 344 sayılı “Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi Yönetmeliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Destek Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi Yönetmeliği’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/m” maddesine dayanılarak kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 8

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26/12/2018 tarih ve 345 sayılı “Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi Ücret Tarifesi” hakkındaki konusunun görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemiz Ücret Tarifesi Komisyonunca belirlenen ücretlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin “f” bendine dayanılarak kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 9

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 17/12/2018 tarih ve 42 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 50L-1B paftasında yer alan 271 ada 1 parsel civarında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  İmar Komisyonu’nun 17/12/2018 tarih ve 42 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 10

            İmar Komisyonu’nun “İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21 parseller” hakkındaki konusu, İmar Komisyonunca Meclise yetiştirilemediği için sunulamadığından, gündemde kalması Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 11

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 25/12/2018 tarih ve 44 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1606 ada 4 parsel ile 1606 ada 10 parseldeki (eski parsel numaraları 2580 ve 2581) yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması adına 5 yıllık imar programına ilave edilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 25/12/2018 tarih ve 44 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 12

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/01/2019 tarih ve 4 sayılı “Merdivenli Mahallesi 145 ada 8 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Merdivenli Mahallesi 145 ada 8 parsel 300,05 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK, Seyfettin UYSAL ve Hüsniye YILDIRIM’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM NO :13

KARAR NO     : 13

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/01/2019 tarih ve 3 sayılı “Çağlan Mahallesi 127 ada 52 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çağlan Mahallesi 127 ada 52 parsel 1.637,96 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK, Seyfettin UYSAL ve Hüsniye YILDIRIM’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edildi.

            Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

 

    Mustafa TOSUN                          Murat DURAK                   Engin ÖZKAN

   Belediye Başkanı                           Meclis Kâtibi                    Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum