Bize Ulaşın

  0 (232) 671 40 20

01.12.2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

01.12.2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.12.2021 tarihli ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

 • Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

  GÜNDEM NO : 1

  Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05/11/2021 tarih ve 16908 sayılı "Merdivenli Mahallesi 147 ada 32 nolu parsel malikinin, 147 ada 3 ve 4 nolu parseller ile zorunlu tevhit talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.     

  GÜNDEM NO : 2

  Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 19/11/2021 tarih ve 17576 sayılı "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 35 BBB 014 plakalı 2021 model Ford 13+1,5 m3 çöp kamyonunun belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

  GÜNDEM NO : 3

  Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/11/2021 tarih ve 17831 sayılı "İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Kabakum Salihler 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İptali, Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu ve Salihler 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

  GÜNDEM NO : 4

  Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 01/12/2021 tarih ve 18161 sayılı "2022 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

   

   

  Dikili Belediye Meclisi’nin 01/12/2021 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi Oturum No:2

  GÜNDEM NO : 5

  Gündem gereği Hukuk Komisyonu'nun 01/12/2021 tarih ve 5 sayılı "İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Kabakum Salihler 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İptali, Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu ve Salihler 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planları" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

       Öncelikle18/12/2020 tarih ve 05.1180 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1.Etap Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu hakkında açılmış olan iptal davasının devam ettiği, mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği, bir planın iptalinin diğer ölçekteki planlara esas itibariyle bir etkisinin bulunmadığı, üst ölçekli planların iptalinin alt ölçekli planların kendiliğinden iptalini sağlamadığı, üst ölçekli plan iptali ile alt ölçekli planını kendiliğinden hükümsüz hale gelmeyeceği, 1/1000 ölçekli plan için alınmış olan bir yargı kararı yada yürütmeyi durdurma kararı olmadığı için yürürlükteki plana göre değerlendirilmesi gerektiği, keza "Danıştay 6.Dairesi, 24/10/2007, E:2005/3669, K:2007/5774 sayılı kararında 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin, idarece yada yargı kararıyla iptal edilmeksizin, üst ölçekli planlar olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiliğinden hukuki geçerliliğini yitirdiği, dolayısıyla yürürlükten kalktığından söz edilemeyeceği" hakkındaki kararı ve "Danıştay 6.Daire 26/03/2003, E:2002/4423, K:2003/2093 sayılı kararında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmesiyle 1/1000 ölçekli plan kendiliğinden yürürlükten kalkmayacağından, davacının inşaat ruhsatı verilmesi isteminin 1/1000 ölçekli plana göre değerlendirilmesi gerekir" şeklindeki kararında görüldüğü üzere 1/5000 ölçekli planların iptali sonrasında 1/1000 ölçekli imar planlarının uygulamasının kendiliğinden hükümsüz hale gelmeyip uygulamasının yürürlükteki plana göre devam edeceğinin kabulü gerektiği, konunun meclis gündemine alınmasına gerek olmadığı, açıklanan nedenlerle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/11/2021 tarih ve 17831 sayılı talebinin Reddine Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

  GÜNDEM NO : 6

  Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 01/12/2021 tarih ve 22 sayılı "2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

       Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen hayat pahalılığı ve yaşam koşulları dikkate alındığında, daha önce meclis tarafından alınmış olan 08/10/2021 tarih ve 166 sayılı "2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi" hakkındaki Belediye Meclis Kararının iptal edilerek, ek listede görüldüğü üzere 2021 yılında uygulanan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin 2022 yılında da uygulanmasının kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

              Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

                     Meclis I.Başkan Vekili                       Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi     

   

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum