Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.11.2023 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

01.11.2023 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

 01.11.2023 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.11.2023 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.11.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde (Çok Amaçlı Salon) toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’ün teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı,  Hakan Yıldırım DEMİR ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 04/10/2023 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi ve 06.10.2023 tarihli II. Birleşimine ait karar tutanaklarında maddi hata yapılmadığı görüldü.

Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından soruldu. Semih YALIN tarafından sözlü olarak, Gazze’deki olaylarla ilgili kınama mesajı yayınlanması teklif edildi. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından; konuyu her fırsatta dile getirdiklerini, Gazze’deki sivillerin, hastanelerin bombalanmasının kabul edilebilir olmadığı, dünyanın hemen harekete geçmesi ve biran önce bu katliamın durdurulması gerektiği belirtilerek Dikili Belediye Meclisi olarak şiddetle kınadıklarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı görüldü.

Belediye Başkanı tarafından gündemin madde başlıkları halinde görüşülmesi oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.  

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 135

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12/10/2023 tarih ve 60631 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1536 ada 4 ve 5 nolu parsellerin imar uygulaması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 136

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 18/10/2023 tarih ve 61035 ve 61037 sayılı "Mülkiyetleri belediyemize ait Çağlan Mahallesi 111 ada 1 parsel 390,07 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz ile Çağlan Mahallesi 109 ada 12 parsel 55,27 m2 yüzölçümlü bahçe nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazılarının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 137

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 18/10/2023 tarih ve 61036 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 129 ada 30 parsel 765,27 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan  ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 138

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 18/10/2023 tarih ve 61043, 61042, 61041, 61040, 61039 ve 61038 sayılı "Mülkiyetleri belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 2008 ada 19-20-21-22-23 ve 24 nolu arsa nitelikli taşınmazların satışı" hakkındaki yazılarının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 139

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/10/2023 tarih ve 30 sayılı "Çandarlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan orman alanında kalan imar yolları" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili İmar Komisyonu Kararında; "Çandarlı Mahallesi sınırları içerisinde 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/260 Esas No ve 2022/246 sayılı kararı sonrasında orman alanı sınırları içerisinde yer alan imar parsellerinin tespit edildiği ve tapu iptali davası açılacağı anlaşılmış olup, ilgili imar parselleri incelendiğinde ise içerisinde imar yollarının da yer aldığı ve orman alanı sınırları içerisinde yer alan imar yollarında  EYKO Sitesinin içme suyu altyapısının olduğu görülmüş olup, bahse konu alanın orman olarak tescillenmesi durumunda altyapı tesislerinin kaldırılması durumunun söz konusu olabileceği, bu durumda vatandaşların mağduriyetine sebebiyet verileceği anlaşıldığından imar yollarının orman sahası içerisine alınmasının uygun olmadığına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 18/10/2023 tarih ve 30 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, bahse konu alanın orman olarak tescillenmesi durumunda altyapı tesislerinin kaldırılması durumunun söz konusu olabileceği, bu durumda vatandaşların mağduriyetine sebebiyet verileceği anlaşıldığından imar yollarının orman sahası içerisine alınmasının uygun olmadığına meclisimizce mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 140

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/10/2023 tarih ve 31 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 11/10/2023 tarih ve 20 sayılı "Depremde yıkılan ve ağır hasar almış binaların kesinleşmiş yıkımlarına esas yeni yapılaşmalarda, imar durumu ve yapı ruhsatı belgesi ücretine bir defaya mahsus muafiyet uygulanması" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İlgili İmar Komisyonu kararında; "Dikili Belediye Meclisinin 04/010/2023 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşiminde görüşülerek komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “Depremde yıkılan ve ağır hasar almış binaların kesinleşmiş yıkımlarına esas yeni yapılaşmalarda, imar durumu ve yapı ruhsatı belgesi ücretine bir defaya mahsus muafiyet uygulanması” hakkındaki yazısı komisyonumuzca değerlendirilmiştir. 

30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda veya bölgemizde meydana gelebilecek yeni depremler sonrasında depremde yıkılan ve ağır hasar almış binaların kesinleşmiş yıkımlarına esas yeni yapılaşmalarda, İmar Durum Belgesi,  Yapı Ruhsatı Belgesi ve inşaatın bitimine kadar alınan tüm vizeler ve Yapı Kullanma İzin Belgesi dahil olmak üzere, Belediyemiz Meclis Kararı ile alınan ücretlerden bir defaya mahsus muafiyet uygulanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu kararında; "04.10.2023 tarih ve 127 sayılı Belediye Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “Depremde yıkılan ve ağır hasar almış binaların kesinleşmiş yıkımlarına esas yeni yapılaşmalarda, imar durumu ve yapı ruhsatı belgesi ücretine bir defaya mahsus muafiyet uygulanması” hakkındaki yazısı komisyonumuzca değerlendirilmiş, komisyonumuzun 05/10/2023 tarihli toplantısında alınan 19 sayılı kararı ile; “konuya ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden muafiyet uygulanacak olan kalemlerin ayrıntılı olarak komisyona yazılı görüş sorulmasına” ilişkin 11/10/2023 tarih ve 60597 sayılı yazı yazılmıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18/10/2023 tarih ve 61089 sayılı görüş yazısına istinaden komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda veya bölgemizde meydana gelebilecek yeni depremler sonrasında yıkılan ve ağır hasar almış binaların kesinleşmiş yıkımlarına esas yapılaşmalarda, İmar Durumu Belgesi, Yapı Ruhsatı Belgesi ve inşaat bitimine kadar alınan tüm vizeler ve Yapı Kullanma İzin Belgesi dahil olmak üzere alınan ücretlerden bir defaya mahsus muafiyet uygulanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  İmar Komisyonu'nun 18/10/2023 tarih ve 31 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 11/10/2023 tarih ve 20 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak, 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonucunda veya bölgemizde meydana gelebilecek yeni depremler sonrasında depremde yıkılan ve ağır hasar almış binaların kesinleşmiş yıkımlarına esas yeni yapılaşmalarda, İmar Durum Belgesi,  Yapı Ruhsatı Belgesi ve inşaatın bitimine kadar alınan tüm vizeler ve Yapı Kullanma İzin Belgesi dahil olmak üzere, Belediyemiz Meclis Kararı ile alınan ücretlerden bir defaya mahsus muafiyet uygulanmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapatılmıştır.

 

         Adil KIRGÖZ                     Doğan İKİZ                    Nail ÇAĞLIYAN

                  Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                       Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum