Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.11.2017 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

01.11.2017 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 01.11.2017 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 01.11.2017 tarihli KASIM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.11.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Sunay YARAR, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN, Hakan BAŞARAN, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL’ın ise mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 06.10.2017 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşim karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.  

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkan Vekili tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkan Vekilince ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/10/2017 tarih ve 392 sayılı “Çandarlı Mahallesi 603 ada 19 parsel 428,40 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 133,79 m² hissemizin, diğer hissedar tarafından satın alma talebi” hakkındaki yazısı okundu. Belediye Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/10/2017 tarih ve 396 sayılı “Merdivenli Mahallesi 110 ada 31 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısı okundu. Belediye Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI ve Adil KIRGÖZ’ün Red Oyuna karşılık Oy Çokluğu ile kabul edildi.

            Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31/10/2017 tarih ve 799 sayılı “Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmakta olan çekici tır için yük taşıma amaçlı dorse alımı” hakkındaki yazısı okundu. Belediye Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi. 

Belediye Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 144

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 13/10/2017 tarih ve 386 sayılı “İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kurulması planlanan Paket Arıtma Sistemi için, Kabakum Mahallesi 266 ada 5 parsel tarla nitelikli taşınmazın tamamı ile Salihler Mahallesi 517 ada 2 parsel tarla nitelikli taşınmazın 300 m²’lik kısmının kullanımı için izin talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 145

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/10/2017 tarih ve 401 sayılı “06/10/2017 tarih ve 143 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Ücret Tarife Cetvelindeki birkaç kalemde hata olduğundan düzeltme yapılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde;

  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından uygulanan ağaç budama tarifesinin sehven adet olarak belirlendiğinden saat olarak değiştirilmesine,
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından uygulanan Gece Pazarı Yer Tahsis Ücreti (sezonluk ücret) bölümünde sehven Salihleraltı Gece Pazarı tahsis ücretlerinde m² ibarelerinin yer almadığı görülmüş olup, Gece Pazarı Yer Tahsis Ücreti Salihleraltı 3.000,00.-TL. olarak belirlenen tarifeye 16 m² , 5.000,00.-TL. olarak belirlenen Gece Pazarı Yer Tahsis Ücreti Salihleraltı tarifesine 25 m² ifadelerinin ilave edilmesine,
  • Tarifeye Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene ve Damgalama Ücretinin söz konusu harçlar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ücret yönetmeliğine istinaden belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanan tutarlar esas alınacağının,
  • Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene için Basılı Evrak Bedeli KDV hariç 15,00.-TL. olarak belirlenerek eklenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f“ maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 146

            Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu’nun 11/10/2017 tarih ve 5 sayılı “Çandarlı Mahallesi Çandarlı Tatil Köyünde bulunan parkın isimlendirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, İsimlendirme Komisyonu’nun 11/10/2017 tarih ve 5 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/n” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 147

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/10/2017 tarih ve 27 sayılı “Belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 233 ada 2 nolu parselin 3 ve 4 parseller ile tevhit ve yol terk işlemi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 18/10/2017 tarih ve 27 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 148

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/10/2017 tarih ve 29 sayılı “Salihler Mahallesi Ayko Sitesi 401 ada 1 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 18/10/2017 tarih ve 29 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 149

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/10/2017 tarih ve 30 sayılı “Salihler Mahallesi 281 ve 301 nolu adalar arasındaki trafo yeri plan değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 18/10/2017 tarih ve 30 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 150

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/10/2017 tarih ve 392 sayılı “Çandarlı Mahallesi 603 ada 19 parsel 428,40 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 133,79 m² hissemizin, diğer hissedar tarafından satın alma talebi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Çandarlı Mahallesi 603 ada 19 parsel 428,40 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 133,79 m² hissemizin 3194 sayılı Kanunun 17.maddesine göre talep edilen satış istemine yönelik olarak Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 151

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/10/2017 tarih ve 396 sayılı “Merdivenli Mahallesi 110 ada 31 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 152

            Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31/10/2017 tarih ve 799 sayılı “Dorse Alımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.maddesine dayanılarak Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan çekici tır için yük taşıma amaçlı dorse alımına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Belediye Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

             Çiğdem ELİBOL                         Murat DURAK                  Sunay YARAR  

            Belediye Başkan V.                      Meclis Kâtibi                    Meclis Kâtibi

 

                            

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum