Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.08.2018 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

01.08.2018 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.08.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN, Nazire KÖSTEN, Adil KIRGÖZ, Hüsniye YILDIRIM, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Gazi AKINCI ve M.Önder AKŞENGÜR’ün mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları, Seyfettin UYSAL’ın ise toplantıya katılmadığı tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 04.07.2018 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkan Vekili tarafından soruldu. Önerge verilmediği görüldü.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisi olmadığı tespit edildi.          

            Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 122

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 06/07/2018 tarih ve 63 sayılı “Alkollü içeceklere gelecek olan ÖTV zammının fiyatlara yansıtılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; alkollü içeceklere gelecek ÖTV zammının, fiyatlara zam olur olmaz yansıtılabilmesi için yapılan ÖTV zammı kadar fiyat artışı yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 123

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09/07/2018 tarih ve 289 sayılı “Çandarlı Mahallesi 5257 parseldeki 279,12 m2’lik hissemizin sağlık hizmeti verilmek üzere Sağlık Bakanlığı’na tahsisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 124

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/07/2018 tarih ve 297 sayılı “Nebiler Köyü Ilıca Mevkii 20 parseldeki taşınmaz üzerinde 50 m2’lik alanda evrensel GSM vericisi yapılması planlandığından Avea-Vodafone Evrensel İş Ortaklığı tarafından 3 yıl süre ile kiralama talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 125

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/07/2018 tarih ve 4168 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21 parseller” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 126

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/07/2018 tarih ve 21 sayılı “Çandarlı Mahallesi 981 ada 2 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 16/07/2018 tarih ve 21 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 127

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/07/2018 tarih ve 22 sayılı “Bademli Mahallesi 2247, 2210, 2211, 2246 ve 2209 parsellerin alt ölçekli 1/5000 ve 1/1000’lik planların onayı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 16/07/2018 tarih ve 22 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 128

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/07/2018 tarih ve 23 sayılı “Salimbey Mahallesi 191 ada 1, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 16/07/2018 tarih ve 23 sayılı kararında plan değişikliğinin uygun olduğuna karar verildiği görülmüş, fakat 3 parsel üzerinde ifraz işlemi yapıldığı tespit edildiğinden Meclisimizce konunun gündemde kalmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 129

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/07/2018 tarih ve 24 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2304 ada 1 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 16/07/2018 tarih ve 24 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 130

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/07/2018 tarih ve 25 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            16/07/2018 tarih ve 25 sayılı kararında konunun komisyonda kalmasına karar verildiği görüldüğünden, Meclisimizce yapılan görüşmelerde de konunun gündemde kalmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 131

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/07/2018 tarih ve 26 sayılı “Trafo alanının devrine ilişkin Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 16/07/2018 tarih ve 26 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 132

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/07/2018 tarih ve 27 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2203 ada 142 ve 143 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            16/07/2018 tarih ve 27 sayılı İmar Komisyonu kararında söz konusu plan değişikliğinin incelenmesi devam ettiğinden konunun gündemde kalmasına karar verildiği görülmüş olup, Meclisimizce yapılan görüşmelerde de konunun gündemde kalmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.  

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 133

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/07/2018 tarih ve 28 sayılı “Salihler Mahallesi Sahil Yolu olarak adlandırılan caddeye yönelik zemin katlarda ticaret yapılması için yol boyu ticaret kararının görüşülmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            16/07/2018 tarih ve 28 sayılı İmar Komisyonu kararında söz konusu dosyanın incelenmesi devam ettiğinden konunun gündemde kalmasına karar verildiği görülmüş olup, Meclisimizce yapılan görüşmelerde de konunun gündemde kalmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 134

            Gündem gereği Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’nun 09/07/2018 tarih ve 4 sayılı “29.Geleneksel Dikili Deve Güreşi Festivali’nin yapılması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 09/07/2018 tarih ve 4 sayılı Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/p” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkan Vekili tarafından oturuma son verildi.

 

 

     Evren EVRENOSOĞLU                   Murat DURAK                      Engin ÖZKAN  

     Belediye Başkan Vekili                    Meclis Kâtibi                        Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum