Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.07.2020 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

01.07.2020 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 01.07.2020 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 01.07.2020 tarihli TEMMUZ Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.07.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Düğün ve Konferans Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ,  Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katıldığı ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin ise Başkanlıktan gelen önergelerin 7.maddesinin görüşüldüğü sırada toplantıya katıldığı görüldü. Gündemin III.maddesinde, Mehmet Akif GÜVELİ’nin toplantıya katılmak üzere yolda olduğu belirtilerek IV.gündem maddesine geçildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 17/06/2020 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 29/06/2020 tarih ve 1305 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 103

             Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 23/06/2020 tarih ve 6723 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 125 ada 4 parsel, 126 ada 6 ve 7 parsellerde, içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bergama Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü'nün talebi üzerine 2 adet kuyu açılması için mülkiyet izni verilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bergama Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü'nün talebi üzerine Dikili ilçemizdeki içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Bahçeli Mahallesi 125 ada 4 parsel, 126 ada 6 ve 126 ada 7 parseller içerisinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait, içinde mevcut kuyuların yetersizliği sebebi ile hali hazırda bulunan kuyuların yanına 2 adet yeni kuyu açılması için mülkiyet izni verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.  

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 104

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24/06/2020 tarih ve 6756 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Merdivenli Mahallesi 143 ada 1 parsel fıstık çamlığı nitelikteki taşınmazın satışı hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 105

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24/06/2020 tarih ve 6754 sayılı "Salimbey Mahallesi 195 ada 4 parsel ile ilgili alınan İzmir 3.İdare Mahkemesi'nin kararına istinaden tapunun geri alınması ve bedelinin geri ödenebilmesi için yapılacak protokol ve tapu tescil işlemleri için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ'e yetki verilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 05.05.2017 tarih 2017/852 esas no ile İzmir 3.İdare Mahkemesi'nin 2018/96 nolu kararına istinaden, tapunun geri alınması ve bedelinin geri ödenmesi için Dikili Sosyal Yaşam Tic. Ltd. Şti. ile yapılacak protokol ve tapu tescil işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/h", "18/e" maddelerine göre Dikili Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ'e yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 106

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 25/06/2020 tarih ve 6821 sayılı "İptal-İhdas" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak belediyemiz norm kadro cetvelindeki 10.derece Şoför kadrosunun iptal edilerek yerine 7.Derece Şoför kadrosunun ihdas edilmesine, konuya ilişkin hazırlanan cetvelin karar ekinde sunulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 107

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25/06/2020 tarih ve 6809 sayılı "Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak güncellenerek hazırlanan 14 maddelik yönetmelik mevcudun Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 108

Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü'nün 26/06/2020 tarih ve 6862 sayılı "İnşaat yasağı uygulamaları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; yaz sezonunda uygulanacak hükümlerin kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.  

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 109

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 26/06/2020 tarih ve 6874 sayılı "İlçemiz Bahçeli, Demirtaş, Gökçeağıl, İslamlar, Kıratlı, Kızılçukur, Kocaoba, Mazılı, Samanlıkköy, Uzunburun ve Yenice Mahallelerinde yapılacak olan kadastro yenileme çalışmaları için bilirkişi seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun "22-a" maddesine istinaden güncelleme çalışmaları için ilçemiz Bahçeli, Demirtaş, Gökçeağıl, İslamlar, Kıratlı, Kızılçukur, Kocaoba, Mazılı, Samanlıkköy, Uzunburun ve Yenice Mahallelerinde görev yapmak üzere 6’şar (Altı) adet bilirkişi seçimi yapılmıştır.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 110

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 26/06/2020 tarih ve 6901 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde plajda faaliyet gösteren işletmelerinde sunulan şemsiye ve şezlong hizmetleri fiyatları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

    Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak 2020 yılı için büyük şemsiye ve 4 adet şezlong fiyatının 30,00.-TL., küçük şemsiye ve 2 adet şezlong fiyatının ise 15,00.-TL. olarak belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 111

Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 26/06/2020 tarih ve 6904 sayılı "Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde arazi kontrolleri ve ölçümlerinde kullanılmak üzere bir adet motorsiklet alımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun 10.maddesine dayanılarak  Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde arazi kontrolleri ve ölçümlerinde kullanılmak üzere bir adet motorsiklet alımına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 112

                Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 29/06/2020 tarih ve 1305 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki ürünlerin fiyatları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

                Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 113

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih 7 sayılı kararı ile 24/06/2020 tarih ve 4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu'nun "Mülkiyeti belediyemize ait Merdivenli Mahallesi 128 ada 2 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak, İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 7 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 4 sayılı kararının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 114

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih 5 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24.06.2020 tarih ve 6 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 144 ada 7 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak, İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 5 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 6 sayılı kararlarının komisyonlardan geldikleri şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 115

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih 8 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 7 sayılı "Çandarlı Mahallesi 558 ada 1 parselin Beş Yıllık İmar Programına alınarak kamulaştırılması" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 8 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 7 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/u" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 116

 Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih 6 sayılı kararı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih 8 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 23/06/2020 tarih ve 2 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Uzunburun Mahallesi'ndeki arsaların satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih 6 sayılı kararı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 8 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 23/06/2020 tarih ve 2 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmalarına karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 117

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih 3 sayılı kararı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih 9 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 23/06/2020 tarih ve 3 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 815 ada 6 parselin açık arttırma ihalesine belediyemizin katılımı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 3 sayılı kararı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 9 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 23/06/2020 tarih ve 3 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Mehmet Akif GÜVELİ'nin Red Oy kullanmasına karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 118

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun  24/06/2020 tarih ve 4 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 5 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar Mahallesi 110 ada 2 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 4 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 24/06/2020 tarih ve 5 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmalarına karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 119

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 25/06/2020 tarih ve 9 sayılı "Çandarlı Mahallesi Narlıdere yanı ve çevresindeki imar planı, imar uygulamaları" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 25/06/2020 tarih ve 9 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliye kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 120

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 25/06/2020 tarih ve 10 sayılı "Tüm planlara plan notu ilave edilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 25/06/2020 tarih ve 10 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 121

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 25/06/2020 tarih ve 11 sayılı "Plan notu revizyonu" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  25/06/2020 tarih ve 11 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 Belediye Başkanı tarafından, gündemin ek gündem maddesi olan “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki ürünlerin fiyatları” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değerlendirilip karara bağlanacağı ve kararın II.Oturumda görüşüleceği bildirilerek, Meclise 15 dakika ara verileceği bildirildi.

 

II. OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.07.2020 tarihli TEMMUZ Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki ürünlerin fiyatları” hakkındaki konu komisyonca değerlendirildiğinden, ilgili kararın görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 122

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 01/07/2020 tarih ve 10 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki ürünlerin fiyatları" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 01/07/2020 tarih ve 10 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

 

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                           Nail ÇAĞLIYAN

             Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi    

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum