Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.07.2015 TARİHLİ II. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

01.07.2015 TARİHLİ II. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarihli II. Olağanüstü Meclis Toplantısı 

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.07.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı. 
 
Belediye Başkanı toplantıya katılamadığından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi 3.fıkrası gereği Çiğdem ELİBOL Meclis Başkanlığı için yerine geçti. Gündemin 1.maddesine dayanılarak Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Meclis Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Hüsniye YILDIRIM Engin ÖZKAN, Gazi AKINCI, Evren EVRENOSOĞLU, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN, Sunay YARAR, Ahmet CANSEVEN ve Adil KIRGÖZ’ün  mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesi gereği toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanarak Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 03.06.2015 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi. 
Meclis Başkan Vekilince oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.  
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO      : 112
Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 26/06/2015 tarih 151 ve 152 sayılı "Kraliçeler Kenti Dikili Tarihinin ve Turizminin Yaygınlaştırılması başlıklı projede kurumumuzun proje ortağı olarak yer alması ve proje ile ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN'un yetkilendirilmesi" hakkındaki yazılarının görüşülmesine geçildi. Yazılar okundu, dinlendi.
     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/p" maddesine dayanılarak, Dikili Belediye Spor tarafından 2015 yılı İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında İZKA'ya sunulacak "Kraliçeler Kenti Dikili Tarihinin ve Turizminin Yaygınlaştırılması" başlıklı projede kurumumuzun proje ortağı olarak yer almasına ve projeye ilişkin proje ortağı olarak her sözleşme ve evrakı imzalamaya, proje ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, projeye konu işle ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN'a yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.  
GÜNDEM NO: 6
KARAR NO    : 113
      Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 26/06/2015 tarih 153 ve 154 sayılı "Dikili'de Sanat ve Turizm Buluşması başlıklı projede kurumumuzun proje iştirakçisi olarak yer alması ve proje ile ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN'un yetkilendirilmesi" hakkındaki yazılarının görüşülmesine geçildi. Yazılar okundu, dinlendi.
     5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 27.maddesine dayanılarak Gazi AKINCI, meclis dışına çıkarak oylamaya katılmadı. 
     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/p" maddesine dayanılarak, Akıncı Madencilik İnşaat Emlak Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 2015 yılı İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında İZKA'ya sunulacak "Dikili'de Sanat ve Turizm Buluşması" başlıklı projede kurumumuzun proje iştirakçisi olarak yer almasına ve projeye ilişkin proje iştirakçisi olarak her sözleşme ve evrakı imzalamaya, proje ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, projeye konu işle ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN'a yetki verilmesine Oy Çokluğu ile karar verildi.  
 
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO     : 114
     Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 26/06/2015 tarih 155 sayılı "Kocaoba Mahallesi'nde Yağcıbedir Halısının Dirilişi başlıklı projede kurumumuzun proje ortağı olarak yer alması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/p" maddesine dayanılarak, Kocaoba Muhtarlığı tarafından Gelecek Turizmde Mahalli Destek Programı kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak "Kocaoba Mahallesi'nde Yağcıbedir Halısının Dirilişi" başlıklı projede kurumumuzun proje ortağı olarak yer almasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO     : 115
     Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 26/06/2015 tarih 1224 sayılı "Bütçe içi aktarma" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, ekli cetvel incelendi.
      2015 Yılı Gider bütçemiz hazırlanırken 46.35.14.39.6.1.0.5.06.5.7.01 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası yapım giderleri bütçesine 5.000.000,00.- TL ödenek konulduğu, yılı içinde Hizmet Binası yapım giderlerinin karşılanması için verilen ödenek, hizmet binası yapımının 2016 yılında yapılması öngörülmesi sebebi ile ekli listede yer alan  gider kalemlerine 1.172.000,00.- TL. tutarında,
     Başkanlık  Özel Kalem Müdürlüğü (46.35.14.2.01.1.1.5.03.5.5.05) Hizmet Binası kiralama giderleri gider kalemindeki 195.410,99.- TL. ödeneğin tamamının ,Belediyemiz 2015 yılı içinde kurulan ve kiralama ve kira takip işlemlerin gerçekleştirildiği Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından takibinin yapılması gerektiğinden 46.35.14.40.6.1.0.5.03.5.5.05 Emlak İstimlak Müdürlüğü Hizmet Binası Giderleri gider kalemine 195.410,99.-TL. ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin  36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeylerine göre toplamda 1.367.410,99.- TL sı tutarında Bütçe İçi Aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının  karşılanmasına ve kararın 5216 sayılı Kanun'un 25.maddesine dayanılarak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne sevkine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO     : 116
     Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/06/2015 tarih 278 sayılı "Uzunburun Mahallesinde taşınmaz satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
     İlgi yazıdan, Dikili İlçesi Uzunburun Mahallesi 442/3367 sayılı yasa uyarınca oluşturulan Köy Yerleşik ve Geliştirme Alanı İmar Planında konut alanlı arsa nitelikli 144 ada 1-2-3-4-5 parsel, 146 ada 1-3-4-5-6 parsel, 148 ada 7 parsel, 122 ada 2 parsel, 123 ada 2-3-6 parsel, 133 ada 4 parsel, 134 ada 7 parsel, 140 ada 6 parsel, 142 ada 1-2-3-4-6 parsel, 139 ada 2-3 parsel, 138 ada 2-3-5 parsel, 137 ada 1-2-3-4 parsel, 129 ada 1-2-3-4-5 parsel, 128 ada 1-2-3-4-5-6 parsel, 127 ada 1-2-3 parseldeki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satışının yapılabilmesi için Meclisimizce karar alınması gerektiği anlaşılmıştır. 
     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/e" maddesine dayanılarak Uzunburun Mahallesi'nde yukarıda belirtilen 46 adet taşınmazın satışına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO     : 117
     Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/06/2015 tarih 279 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1965 parsel taşınmazın maliye hazinesine devri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
      İlgi yazıdan, İlçemiz Çandarlı Mahallesi 1965 parsel 20.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemizin vadesi geçmiş vergi borçlarının tahsili amacıyla maliye hazinesine devrinin Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.     
     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.        
 
    Çiğdem ELİBOL              Murat DURAK                     Hüsniye YILDIRIM   
    Meclis Başkan V.               Meclis Kâtibi                     Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum