Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.03.2023 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

01.03.2023 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

01.03.2023 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarihli MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.03.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılım sağlamadıkları tespit edildi.  Mazeretler Meclisce görüşüldü.

Gündemin IV. maddesi gereğince, 01/02/2023 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi ile 03/02/2023 tarihli II.Birleşimine ait karar tutanaklarında maddi hata yapılmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı görüldü.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “İsmetpaşa Mahallesi 722 ada 2 parselde yapımı devam eden Kültür Merkezi’nin isimlendirilmesi” hakkındaki yazısı, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılabilmesi için oylamaya sunuldu. Gündem maddesi yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “Dikili ilçe genelinde (Zf) grubu zeminlere yönelik öneri plan notu” hakkındaki yazısı, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılabilmesi için oylamaya sunuldu. Gündem maddesi yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesi” hakkındaki yazısı, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılabilmesi için oylamaya sunuldu. Gündem maddesi yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlerine Temel Vizesi ve Çatı Vizesi ekleneceğinden, 2023 yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücret tarifesine eklenecek kalemler” hakkındaki yazısı, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılabilmesi için oylamaya sunuldu. Gündem maddesi yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 34

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 14/02/2023 tarih ve 45170 sayılı "Bankadan kesin ve süresiz Teminat Mektubu alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/d" maddesine dayanılarak, bankadan İ.R.2039 nolu ruhsat için 168.270,03.-TL, İ.R.2040 nolu ruhsat için 168.270,08.-TL, İ.R.2041 nolu rusat için 45.332,56.-TL, İ.R.2042 nolu rusat için 45.332,56.-TL. ve İ.R.2043 nolu ruhsat için 45.332,56.-TL. tutarında beş adet Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu alınması ve İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na sunulabilmesi için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ'e yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 35

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 15/02/2023 tarih ve 45393 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Gökçeağıl Mahallesi 607, 601, 627 ve 645 nolu parsellerin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün (Grup kararları gereği, satışını kabul etmedikleri taşınmazların satış kararlarında Ret Oy kullanacaklarını bildirmişlerdir.)  Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 36

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü'nün 21/02/2023 tarih ve 45774 sayılı "2023 yılı ücret tarifesinde Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Birimince ifa edilen hizmetlere karşılık olarak alınacak ücretlere, yeni ilave edilecek kalemler ile güncellenecek kalemler" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun II.Birleşimde görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 37

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 22/02/2023 tarih ve 49 sayılı "Çandarlı Mahallesi içerisinde yer alan 511, 512, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528 ve 529 adalara yönelik plan notu önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında özetle; "25H-IA ve 25H-ID paftalarında yer alan ve Orman Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2018 tarihli ve 1086788 sayılı kurum görüşü yazısında Orman sınırına girmeyen; 511, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 529 Adaları kapsayan plan değişikliği onama sınırında geçerli olacak ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Ayrık Nizam yapılaşma koşullarını sağlayamayan parsellerde Belediyesince ada kitle etüdü yapılması koşuluyla Blok Nizam yapı yapılabilir.’  plan notu önerisinin uygunluğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2018 tarihli ve 1086788 sayılı kurum görüşü yazısında 512 ve 522 Adaların bir kısmının Orman Sınırında kalması nedeniyle Plan Değişikliği onama sınırına dahil edilmemiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 22/02/2023 tarih ve 49 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 25H-IA ve 25H-ID paftalarında yer alan ve Orman Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2018 tarihli ve 1086788 sayılı kurum görüşü yazısında Orman sınırına girmeyen 511, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 529 adaları kapsayan plan değişikliği onama sınırında geçerli olacak ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Ayrık Nizam yapılaşma koşullarını sağlayamayan parsellerde belediyesince ada kitle etüdü yapılması koşuluyla Blok Nizam yapı yapılabilir.’  plan notu önerisinin uygun olduğundan kabulüne (Orman Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2018 tarihli ve 1086788 sayılı kurum görüşü yazısında 512 ve 522 Adaların bir kısmının Orman Sınırında kalması nedeniyle Plan Değişikliği onama sınırına dahil edilmemiştir.) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 38

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 22/02/2023 tarih ve 50 sayılı kararı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 23/02/2023 tarih ve 32 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 23/02/2023 tarih ve 7 sayılı "Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parselin 5 Yıllık İmar Programına alınarak kamulaştırılması" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. 

İmar Komisyonu Kararında özetle; "İlçemiz Katıralan Mahallesi, 154 ada 3,4,5 parsellerin tevhid edilerek tek bir taşınmaz şeklinde trampa öncesinde işleminin yapılması koşuluyla, Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parselin “Yeşil Alan” kullanımında kalmasından dolayı 5 Yıllık İmar Programına alınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "Komisyonumuzun bugün yapılan toplantısında; 1.415,16 m⊃2; yüzölçümlü Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parselin, belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca bedel takdiri yapılmış olduğu ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinde ödenek bulunduğu göz önüne alınarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/u” maddesine dayanılarak Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parsel “Yeşil Alan” kullanımında kalmasından dolayı 5 Yıllık İmar Programına alınmasının uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Hukuk Komisyonu Kararında özetle; "Komisyonumuzun bugün yapılan toplantısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/u” maddesine dayanılarak 1.415,16 m⊃2; yüzölçümlü Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parsel “Yeşil Alan” kullanımında kalmasından dolayı 5 Yıllık İmar Programına alınmasının uygunluğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 22/02/2023 tarih ve 50 sayılı kararı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 23/02/2023 tarih ve 32 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 23/02/2023 tarih ve 7 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/u" bendine dayanılarak 1.415,16 m⊃2; yüzölçümlü Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parselin “Yeşil Alan” kullanımında kalmasından dolayı 5 Yıllık İmar Programına alınmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 39

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 22/02/2023 tarih ve 51 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1270 ada 1 parsel ve çevresinde Düzcebağlar Deresi ıslah projesi tamamlanmış olduğundan, imar durumu düzenleyemediğimiz parsellerin durumu" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.     

İmar Komisyonu Kararında özetle; "Bahse konu alanda bulunan ve 05.05.2021-89 Sayılı Meclis Kararımızda belirtilen 1270 ada 5 ve 1 parseller, 1380 ada 11, 12 ve 1 parseller, 1379 ada 1, 9 ve 10 parseller,  1376 ada 8, 9, 10, 11 ve 1 parsellerin durumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı Dere Islah ve Merkez Kanal Proje Şube Müdürlüğü'nün 11.01.2023 tarih ve 647891 sayılı yazıları ile onaylı ıslah projesine göre dere ıslahı tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine komisyonumuzda oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 22/02/2023 tarih ve 51 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 1270 ada 5 ve 1 parseller, 1380 ada 11, 12 ve 1 parseller, 1379 ada 1, 9 ve 10 parseller,  1376 ada 8, 9, 10, 11 ve 1 parsellerin durumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı Dere Islah ve Merkez Kanal Proje Şube Müdürlüğü'nün 11.01.2023 tarih ve 647891 sayılı yazıları ile onaylı ıslah projesine göre dere ıslahı tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 40

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 22/02/2023 tarih ve 52 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 24 parsel ve çevresi imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında özetle; "Sonuç olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce 01/12/2022 tarih ve 40608 sayılı yazı ile sunulan Öneri Plan Tadilatının uygunluğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 22/02/2023 tarih ve 52 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 01/12/2022 tarih ve 40608 sayılı yazı ile sunulan Öneri Plan Tadilatı uygun olduğundan kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 41

Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 01/03/2023 tarih ve 46441 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 722 ada 2 parselde yapımı devam eden Kültür Merkezinin isimlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak, II.Birleşimde görüşülmek üzere İsmetpaşa Mahallesi 722 ada 2 parselde yapımı devam eden Kültür Merkezinin isimlendirilmesi için konunun İsimlendirme Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 42

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/03/2023 tarih ve 46435 sayılı "Dikili ilçe genelinde (Zf) grubu zeminlere yönelik öneri plan notu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak, II.Birleşimde görüşülmek üzere konunun İmar Komisyonu ile Deprem ve Afetler Komisyonu'na havale mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 43

 Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/03/2023 tarih ve 46438 sayılı "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak, II.Birleşimde görüşülmek üzere konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 44

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/03/2023 tarih ve 46437 sayılı "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlerine Temel Vizesi ve Çatı Vizesi ekleneceğinden, 2023 yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücret tarifesine eklenecek olan kalemler" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak, II.Birleşimde görüşülmek üzere 2023 yılı ücret tarifesine eklenmesi talep edilen kalemlerin, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Gündemin 3.maddesi olan Zabıta Müdürlüğü'nün 21/02/2023 tarih ve 45774 sayılı "2023 yılı ücret tarifesinde Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Birimince ifa edilen hizmetlere karşılık olarak alınacak ücretlere, yeni ilave edilecek kalemler ile güncellenecek kalemler" hakkındaki konusu, ek gündem olarak ilave edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 01/03/2023 tarih ve 46441 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 722 ada 2 parselde yapımı devam eden Kültür Merkezinin isimlendirilmesi" hakkındaki konusu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/03/2023 tarih ve 46435 sayılı "Dikili ilçe genelinde (Zf) grubu zeminlere yönelik öneri plan notu" hakkındaki konusu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/03/2023 tarih ve 46438 sayılı "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki konusu ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/03/2023 tarih ve 46437 sayılı "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlerine Temel Vizesi ve Çatı Vizesi ekleneceğinden, 2023 yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücret tarifesine eklenecek olan kalemler" hakkındaki hakkındaki konuların, komisyonlarda değerlendirilip II.Birleşimde karara bağlanacağı Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından belirtilerek, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 03/03/2023 tarihinde saat 10.00’da Başkanlık Makamında gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

            Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi kapatılmıştır.

 

                      Adil KIRGÖZ                          Doğan İKİZ                            Nail ÇAĞLIYAN

                   Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum