Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.03.2017 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

01.03.2017 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

01.03.2017 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarihli MART ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.03.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden  Nazire KÖSTEN, Murat DURAK, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet CANSEVEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Mazeretli olarak toplantıya katılmayan Meclis Üyesi olmadığından gündemin IV.maddesine geçildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 01.02.2017 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkan Vekili tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkan Vekilince ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Zabıta Müdürlüğü’nün “Üretici Pazarı kurulması” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  2. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün “Şafak Pavey Gençlik Merkezinde satışı yapılması düşünülen ürün fiyatlarının belirlenmesi” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  3. Meclis Üyesi Nazire KÖSTEN’in Meclis Katipliği Asil Üyeliği ve İmar Komisyonu üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle Meclis Katipliği Asil Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyesi seçimi yapılmasının gündem maddesi yapılmasına Oy birliği ile karar verildi.

Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 31

            Gündem gereği İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün 09/02/2017 tarih ve 61 sayılı “Çandarlı Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi Muhtarı ile yapılan görüşmeler sonucunda isimlerin henüz netleşmemesi sebebiyle gündem maddesinin beklemede kalmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 32

            Gündem gereği İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün 09/02/2017 tarih ve 63 sayılı “Bademli Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesine istinaden, yenileme kadastro çalışmaları yapılacağı için kadastro ekibinde görev yapmak üzere Şaban DEMİREL, Turgut MUTLU, Mustafa MUTLU, Recep AYDIN ve Ahmet Tufan ŞEN’in bilirkişi olarak seçilmelerine Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 33

            Gündem gereği İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün 09/02/2017 tarih ve 62 sayılı “Denizköy Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesine istinaden, yenileme kadastro çalışmaları yapılacağı için kadastro ekibinde görev yapmak üzere İsmail ERGÜVEN, Halil İbrahim TOPUZ, İdris DEMET, Şuayyip GÜVEN, Ziyat KAZIK ve Caner İNAN’ın bilirkişi olarak seçilmelerine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 34

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14/02/2017 tarih ve 67 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, eki cetvel incelendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Destek Hizmetleri tarafından tek elden temizlik malzemesi alımı, kırtasiye ve malzeme alımının ve dağıtımının gerçekleştirileceği belirtildiğinden listede yer alan 43.000,00.-TL.’nın Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesine konulan veterinerlik hizmetlerimizle ilgili ödenek olarak 03.2.6.02 ve 03.2.6.04 gider kalemlerine toplam 90.000,00.-TL. ödenek konulduğu ve bu ödeneğin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirileceği belirtildiğinden toplam 90.000,00.-TL.’nın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre toplamda 133.000,00.-TL. tutarında bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/b” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 35

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22/02/2017 tarih ve 889 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4798 parselde “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 36

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 21/02/2017 tarih ve 50 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 21/02/2017 tarih ve 50 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 37

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 21/02/2017 tarih ve 51 sayılı “Salimbey Mahallesi 744 ada 2-3-4 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 21/02/2017 tarih ve 51 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 38

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 21/02/2017 tarih ve 52 sayılı “Salihler 270, 271, 285 ve 654 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”  hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin “7/A” maddesinde “Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.” denildiğinden Meclis Üyesi Adil KIRGÖZ toplantı dışına çıkmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 21/02/2017 tarih ve 52 sayılı İmar Komisyonu kararının konuyla ilgili çalışmalar devam ettiğinden gündemde kalmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.    

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 39

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 08/02/2017 tarih ve 10 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ücret tarifesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 08/02/2017 tarih ve 10 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 40

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğünün 27/02/2017 tarih ve 46 sayılı “Üretici pazarı kurulması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. Dikili Belediye Başkanlığı Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu Raporu okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’in 5.madde 2.fıkrası, ve yine aynı yönetmeliğin 7.maddesine dayanılarak hazırlanan Dikili Belediye Başkanlığı Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu Raporu Meclisimize sunulmuş olup,  ilçemiz giysi pazar yerinde Cumartesi günleri üretici pazarı kurulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.    

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 41

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 28/02/2017 tarih ve 36 sayılı “Şafak Pavey Gençlik Merkezi’nde satışı yapılması düşünülen ürün fiyatları” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

            11.gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi üzerine Oturuma 5 dakika ara verilmiştir.

 

II.OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi. Oturum No:2 Toplantı Tarihi: 01.03.2017 Çarşamba günü Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Nazire KÖSTEN, Murat DURAK, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet CANSEVEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un 2.Oturuma katıldığı ve ekseriyetin hasıl olduğu görüldü.

 

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 42

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 01/03/2017 tarih ve 11 sayılı “Şafak Pavey Gençlik Merkezi’nde satışı yapılması düşünülen ürün fiyatları” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 01/03/2017 tarih ve 11 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 43

            Gündem gereği Meclis Üyesi Nazire KÖSTEN’in 27/02/2017 tarihli dilekçesinde Meclis Katipliği ve İmar Komisyonu üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Meclis Katibi Asil Üye ve İmar Komisyonu Üye seçiminin yapılması gerektiği görülmüştür.

  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesi “Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” denildiğinden Meclisimizce Meclis Katipliği Asil Üye seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Seyfettin UYSAL’ın 12 Oy aldığı ve 3 adet Boş Oy kullanıldığı tespit edildiğinden, Seyfettin UYSAL Meclis Katibi Asil Üyesi olarak seçilmiştir.

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.madde 4.fıkrasında “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” denildiğinden Meclisimizce İmar Komisyonu Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde

Seyfettin UYSAL’ın 4 Oy, Ahmet CANSEVEN’in 7 Oy aldığı, 4 Boş Oy kullanıldığı tespit edildiğinden Ahmet CANSEVEN İmar Komisyonu Üyesi seçilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkan Vekili tarafından Nisan Meclisinin 05.04.2017 tarihinde Çarşamba günü Saat 14:00’de yapılacağı duyurularak oturuma son verildi.

 

     Evren EVRENOSOĞLU              Murat DURAK                      Hüsniye YILDIRIM

      Belediye Başkan Vekili                           Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum