Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

01.02.2017 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

01.02.2017 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

01.02.2017 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli ŞUBAT ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.02.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden  Nazire KÖSTEN, Murat DURAK, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet CANSEVEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL’ın ise mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyesinin mazereti Belediye Başkan Vekili tarafından oylamaya sunularak mazeretin kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 04.01.2017 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkan Vekili tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkan Vekilince ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih ve 40 sayılı “İptal-İhdas” yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  2. İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 31/01/2017 tarih ve 13 sayılı “Ücret tarifesi” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 19

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/01/2017 tarih ve 392 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO      : 20

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih ve 400 sayılı “Salimbey Mahallesi 744 ada 2-3-4 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO      : 21

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih ve 446 sayılı “Salihler 270-271-285 ve 654 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO      : 22

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 40 sayılı “Çandarlı Mahallesi 568 ada doğusu 25J-1A paftada köşk tipi trafo yapılması için plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/01/2017 tarih 40 sayılı İmar Komisyonu kararının kabulüne, İzsu’dan su ve kanal şebeke hatlarının ilgili alandan geçip geçmediğine dair raporun alınarak kararla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “7/b” maddesine dayanılarak onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO      : 23

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 41 sayılı “Salihler Mahallesi 281 ve 301 nolu adalar arasındaki trafo yeri plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/01/2017 tarih 41 sayılı İmar Komisyonu kararının kabulüne, İzsu’dan su ve kanal şebeke hatlarının ilgili alandan geçip geçmediğine dair raporun alınarak kararla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “7/b” maddesine dayanılarak onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO      : 24

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 42 sayılı “Salimbey Mahallesi 162 ada bitişiğindeki yeşil alanda köşk tipi trafo yapılması için plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/01/2017 tarih 42 sayılı İmar Komisyonu kararının kabulüne, İzsu’dan su ve kanal şebeke hatlarının ilgili alandan geçip geçmediğine dair raporun alınarak kararla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “7/b” maddesine dayanılarak onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO      : 25

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 43 sayılı “Denizköy Mahallesi 117 adanın batısında bulunan alana köşk tipi trafo yapılması için plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/01/2017 tarih 43 sayılı İmar Komisyonu kararının kabulüne, ilgili alan için İzsu’dan İzsu’dan su ve kanal şebeke hatlarının ilgili alandan geçip geçmediğine dair raporun alınarak kararla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “7/b” maddesine dayanılarak onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO      : 26

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 44 sayılı “Salihler Mahallesi Ay-Ko Sitesinin doğusunda bulunan trafo binasının Gediz A.Ş.’ne devrinin yapılabilmesi için imar planı değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/01/2017 tarih 44 sayılı İmar Komisyonu kararının kabulüne, İzsu’dan su ve kanal şebeke hatlarının ilgili alandan geçip geçmediğine dair raporun alınarak kararla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “7/b” maddesine dayanılarak onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO      : 27

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 12/01/2017 tarih ve 45 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2186 ada ve 362 ada bitişiği köşk tipi trafo için plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/01/2017 tarih 45 sayılı İmar Komisyonu kararının kabulüne, İzsu’dan su ve kanal şebeke hatlarının ilgili alandan geçip geçmediğine dair raporun alınarak kararla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “7/b” maddesine dayanılarak onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO      : 28

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 26/01/2017 tarih ve 46 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 124, 126 ve 99 ada çevresi köşk tipi trafo yapımı için plan değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 26/01/2017 tarih 46 sayılı İmar Komisyonu kararının kabulüne, İzsu’dan su ve kanal şebeke hatlarının ilgili alandan geçip geçmediğine dair raporun alınarak kararla birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “7/b” maddesine dayanılarak onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO      : 29

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih ve 40 sayılı “İptal-İhdas” yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı ve eki cetvel okundu, incelendi.

            İlgi yazıdan; Belediyemiz norm kadro cetvelinde 5.Derece Şef kadrosunda görev yapan Hasan SÜMBÜL 15/02/2017 tarihinde 4.Derecenin 1.kademesine yükseleceğinden 5.derece Şef kadrosunun iptal edilerek yerine 3.derece Şef kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili iptal-ihdas cetvelinin sunulduğu ve gerekli meclis kararının alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5.derece Şef kadrosunun iptal edilerek yerine 3.derece Şef kadrosunun ihdas edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO      : 30

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 31/01/2017 tarih ve 13 sayılı “Ücret tarifesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sosyal Tesis Restoranında müşterilerden gelen talepler üzerine 2017 yılı Ocak Ayından itibaren Burgaz Rakı alımı yapıldığı, 100 cl Burgaz Rakı Export 90,16.-TL, 70 cl Burgaz Rakı Göbek Rakısı 76,17.-TL, 50 cl Burgaz Rakı Göbek Rakısı 53,85.-TL, 35 cl Burgaz Rakı Göbek Rakısı 41,59.-TL. olarak alışının yapıldığı anlaşılmıştır.

            Satış fiyatlarının 100 cl Burgaz Rakı Export 125,00.-TL, 70 cl Burgaz Rakı Göbek Rakısı 105,00.-TL, 50 cl Burgaz Rakı Göbek Rakısı 75,00.-TL. ve 35 cl Burgaz Rakı Göbek Rakısı 60,00.-TL. olarak önerildiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi. 

 

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkan Vekili tarafından Mart Meclisinin 01.03.2017 tarihinde Çarşamba günü Belediye Kültür Salonunda Saat 14:00’de yapılacağı duyurularak oturuma son verildi.

   

     Evren EVRENOSOĞLU              Murat DURAK                      Nazire KÖSTEN

      Belediye Başkan Vekili                           Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

 

                            

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum