Bize Ulaşın

    (0232) 671 40 20 - 671 40 56

Misyon / Vizyon / Değerler

Misyon / Vizyon / Değerler

Temel Değerlerimiz
 
MİSYON 
 
Dikili Belediyesi’nin Misyonu: 
 
Başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, mevzuatının öngördüğü görev yetki ve sorumlulukları,  belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, çağdaş normlara uygun olarak, etkin ve verimli bir biçimde sunmak ve Dikili’nın geleneksel kimliğine sahip çıkarak,  hemşerilerin ortak çıkarı, katılımcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine uyarak hizmet üretmektir. 
 
VİZYON
 
Dikili Belediyesi’nin Vizyonu;
 
Çalışanları ortak bir değer ve ortak hedefler etrafında kenetlenmiş,
Teknolojinin bütün olanaklarından yararlanabilen ve teknolojik gelişmelerin yanında yeni fikirlere de açık,
Şeffaf ve hesap verebilirliği esas edinmiş bir çalışma prensibine sahip olan,
Kentte yaşayan hemşerilerini birer çözüm ortağı olarak görüp, gelen eleştiri ve önerileri değerlendirebilen ve bunlardan sonuç çıkartabilen bir yönetim tarzıyla Dikili’yi; kültür, eğitim, ticaret, sanat, jeotermal, tarım ve turizmin merkezi haline getirip, “Ege’nin Sevgi İlçesi” hedefini yakalamaktır.
 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı