Bize Ulaşın

    (0232) 671 40 20 - 671 40 56

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Görev Yetki ve Sorumlulukları:
 
Dikii Belediyesi Sınırları İçerisinde Çocuk parkı, spor alanı ve dinlenme yerleri olarak Kentsel gelişmişlik seviyesinde rekreasyon alanları ve yeşil alanlarda örnek park ve bahçeler yapar, var olanları korur ve geliştirir.
Sokak, cadde, meydan, pazaryeri ve plajlar olmak üzere Tüm yaşam alanlarını temiz tutarak Sağlıklı bir çevre oluşturur.
Kanunlar çerçevesinde fiziksel, ruhsal, kimyasal, biyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kişi, kurum ve kuruluşları yerinde inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre; olumlu veya olumsuz görüş bildirerek gerekli işlemleri yürütür.
Çevre Korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik koşullara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirleyerek kurulacak tesislerin vasıflarını belirler.
Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda, kanuni mevzuata uygun belediyelere verilen görevleri yerine getirmek üzere gerekli iş ve işlemleri yürütür.
Çevreye karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmak yönlü Çevre uygulamaları ve yatırımlarına etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izler, destekler, yönlendirir, tanıtımını yapar. Çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları, toplantılar düzenler.
İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine karşı şikayetleri değerlendirir, önlemeye yönelik teknik çalışmaları yürütür.
Çevre konusunda görev verilen ve görev edinen kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, gönüllülerle işbirliği ve koordinasyon sağlar.
Çevre ve halk sağlığını tehdit eden, halkın huzurunu bozan zararlılara karşı Yönetmeliklere uygun önlemler alır, biyosidal ürün gibi maddeler kullanarak mücadele eder.
Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirir, uygular.
Çalışmalarında gerekli olan araç-gereç-ekipman tedarikini sağlar, ihtiyaç olduğunda mal ve hizmet satın alır.
Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye dair dilek ve şikâyetlerini alır, gereğini yerine getirir ve bilgilendirir.
Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.
 
Müdür: Abdullah ÖZÜDOĞRU

TEL: 0 (232) 671 40 20
Telesekreter sesinden sonra lütfen dahili numarayı tuşlayınız.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 3006

FAYDALI LİNKLER

Sms bilgisi için Numaranızı Kaydedin...

Mustafa TOSUN

Dikili Belediye Başkanı