Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Dikili 139 No'lu Parselasyon planı (18.Madde Uygulaması)

Dikili 139 No'lu Parselasyon planı (18.Madde Uygulaması)

            İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan ; 342 ada  25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 37, 38 , 39 ve 187  parsellerin tamamı ile 36 ve 40 parsellerin ( 36 parselin 765,49 m2 lik kısmı uygulamaya girmiş olup DOP sonrası 459,30 m2 lik kısmı imar parseline tahsis edilmiştir. 40 parselin 6232,65 m2 lik kısmı uygulamaya girmiş olup DOP sonrası 3739,59 30 m2 lik kısmı imar parseline tahsis edilmiştir.) bir kısmı için  Belediye Encümenimizce 08.09.2016 Tarih ve 417 sayılı kararı ile uygulama sınır kararı ve 27.04.2017 Tarih ve 169 sayılı uygulama kararı alınmış olup kontrol ve onay için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita ve Cbs Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 17.08.2017 Tarih ve 96772592.302.03-01.996 Sayılı Kararı ile onaylanmış olup ilgili uygulama yasa gereği   22/09/2017 tarihinde 1(Bir) ay süre ile askıya çıkmıştır. 22.09.2017

 

            İlgili ilanın Belediyemiz internet sayfasında duyrulması hususunu bilgilerinize arz ederim.

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı