Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.07.2024 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

03.07.2024 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 03.07.2024 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ
Dikili Belediye Meclisi’nin 03.07.2024 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.07.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda toplanıldı.  
Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı. 
Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL’in teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ayhan KAYA, Deran TÜRKOĞLU, Ata UYSAL, Gazi GENÇOĞLU, Ahmet GÖÇMEN, Figen GENÇAY, Mustafa DEMİREL, Reis ÇELİK, Hatice DEMİR, Şahin ATILGAN, Mete AKMAZ, Yunus DEMİRTUNÇ, Azam Ziya GÜÇ ve Abdullah ÖZÜDOĞRU’nun bugünkü toplantıya katılım sağladığı, üyelerin tamamının toplantıda bulunduğu tespit edildi. 
Gündemin IV. maddesi gereği geçen toplantı tutanaklarında maddi hata tespit edilmediği görüldü. 
Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmeyeceği Meclis I. Başkan Vekili tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı görüldü.
Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Meclis I. Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. 
- Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 75828 sayılı “Dikili Belediyesi Çandarlı Açık Düğün Salonu Çalışma, İşletme ve Kiralama Yönetmeliği” hakkındaki konusu, yapılan oylama sonucu Oy Birliği ile gündeme ilave edilmiştir.
- Zabıta Müdürlüğü’nün 02/08/2024 tarih ve 75924 sayılı “İlçemiz kamuya açık alanlarında kabuklu yiyecek tüketimi” hakkındaki konusu, yapılan oylama sonucu Oy Birliği ile gündeme ilave edilmiştir.  
Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen gündemlerin görüşülmesine geçildi.
 
GÜNDEM NO : 1 
KARAR NO    :  41 
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/05/2024 tarih ve 74026 sayılı “Salimbey Mahallesi bölge regülatörüne ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesi 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 2
KARAR NO    : 42
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/06/2024 tarih ve 74607 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 2052 ada 19 parseldeki 2,69 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 3
KARAR NO    : 43
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 11/06/2024 tarih ve 74907 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait Yenice Mahallesi 117 ada 8 parseldeki tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 4
KARAR NO    : 44
Gündem gereği Başkanlığın 26/06/2024 tarih ve 75523 sayılı “Midilli Belediye Başkanı’nın daveti üzerine Midilli’de gerçekleşecek programa katılım” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/p” maddesine dayanılarak, Yunanistan’ın Midilli Adası Belediye Başkanı Panayotis HRİSTOFYAS’ın daveti üzerine yerel yönetimler olarak bağları güçlendirmek, bölgelerimizin tarih ve kültürünü keşfetmek, işbirliği alanlarını görüşmek üzere gerçekleştirilecek çalışma toplantısına katılımın işbirliği açısından uygun olacağı görüldüğünden, Midilli’de gerçekleşecek olan programa 08 Ağustos – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Belediye Başkan Yardımcıları Figen GENÇAY, Abdullah Şahin SARIKAYA ve Ali KAYACAN, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Erhan YAPAR, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili  Gülin UÇAR, İnşaat Mühendisi Ebru ÇELİK KAVAL, Şehir Plancıları Özge YÜKSEL ve Sultan ALKIŞ DUMAN, Tercüman Gönenç TURAN, Arkeolog Sevinç ÇAĞLAR TOPÇUOĞULLARI, Asistan Esra SEZER ve Sekreter Ayla KARTAL KÖSE’nin katılım sağlamasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO    : 45
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/06/2024 tarih ve 75548 sayılı “Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itiraz” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 6
KARAR NO    : 46
Gündem gereği Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’nun 10/06/2024 tarih ve 2 sayılı “Belediyemizce Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali ile Kitap Günleri’nin düzenlenmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İlgili Komisyon Kararında; “Belediyemizce Dikili ve Çandarlı Mahallesi’nde düzenlenecek olan Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’nin Ağustos Ayında, Dikili’de düzenlenecek olan Kitap Günleri’nin ise Temmuz Ayında gerçekleştirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’nun 10/06/2024 tarih ve 2 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, belediyemizce Dikili ve Çandarlı Mahallesi’nde düzenlenecek olan Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’nin Ağustos Ayında, Dikili’de düzenlenecek olan Kitap Günleri’nin ise Temmuz Ayında gerçekleştirilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/p” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO    : 47
Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 12/06/2024 tarih ve 5 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 11/06/2024 tarih ve 8 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 25 ada 22 parsel 905,03 m⊃2; yüzölçümlü bahçeli kargir ev ve arsası nitelikli taşınmazda 33,79 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.
İmar Komisyonu Kararında; “İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, 25 ada 22 parselde kayıtlı taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde “Kitle Nizam, 2 Kat ve Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. 905,03 m⊃2; yüzölçümlü bahçeli kargir ev ve arsası nitelikli taşınmazda 33,79 m⊃2; hissemiz bulunması ve hissemiz oranında belediyemiz adına müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından, imar yönünden satışında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; “İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 25 ada 22 parsel 905,03 m⊃2; yüzölçümlü bahçeli kargir ev ve arsası nitelikli taşınmazda 3379/90503 payda oranıyla 33,79 m⊃2; hissemiz, 3194 Sayılı Kanun’un 17.maddesine göre satışının talep edildiği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18/04/2024 tarih ve 71006 sayılı yazısında, 01/08/2012 tarih ve 57 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında, Kitle Nizam 2 kat konut alanı kullanımında kaldığı, belediyemiz hissesi oranına inşaata elverişli müstakil parsel oluşmasının mümkün olmadığının belirtildiği görülmüştür.
Söz konusu parseldeki hissemizin Kıymet Takdir Komisyonu’nca satış bedel tespiti 750.000,00.-TL. olarak belirlenmiştir.
Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; ilçemiz İsmetpaşa Mahallesi 25 ada 22 parsel 905,03 m⊃2; yüzölçümlü bahçeli kargir ev ve arsası nitelikli taşınmazda 3379/90503 payda oranıyla 33,79 m⊃2; belediyemiz hissesinin, Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 750.000,00.-TL. bedel ile satışının uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 12/06/2024 tarih ve 5 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 11/06/2024 tarih ve 8 sayılı kararının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek,  ilçemiz İsmetpaşa Mahallesi 25 ada 22 parsel 905,03 m⊃2; yüzölçümlü bahçeli kargir ev ve arsası nitelikli taşınmazda 3379/90503 payda oranıyla 33,79 m⊃2; belediyemiz hissesinin satışına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO    : 48
Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 12/06/2024 tarih ve 6 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 11/06/2024 tarih ve 9 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1536 ada 17 parsel 406,38 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 41,22 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. 
İmar Komisyonu Kararında; “İlçemiz Çandarlı Mahallesi, 1536 ada 17 parselde kayıtlı taşınmaz, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde “Serbest Nizam, 3 Kat ve Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. 406,38 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 41,22 m⊃2; hissemiz bulunması ve hissemiz oranında belediyemiz adına müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından; imar yönünden satışında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; “İlçemiz Çandarlı Mahallesi 1536 ada 17 parsel 406,38 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 4251/41906 payda oranıyla 41,22 m⊃2; hissemiz 3194 Sayılı Kanun’un 17.maddesine göre satışının talep edildiği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/03/2024 tarih ve 70075 sayılı yazısında, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Serbest Nizam 3 kat konut alanı olarak planlı olduğu, belediyemiz hissesinin 41,22 m⊃2; olduğu ve bu bağlamda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında hissesi oranında belediyemiz adına müstakil parsel oluşmayacağının belirtildiği görülmüştür.
Söz konusu parseldeki hissemizin Kıymet Takdir Komisyonu’nca satış bedel tespiti 1.500.000,00.-TL. olarak belirlenmiştir.
Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; ilçemiz Çandarlı Mahallesi 1536 ada 17 parsel 406,38 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda, 4251/41906 payda oranıyla 41,22 m⊃2; belediye hissesinin Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 1.500.000,00.-TL. bedel ile satışının uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 12/06/2024 tarih ve 6 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 11/06/2024 tarih ve 9 sayılı kararının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek,  ilçemiz Çandarlı Mahallesi 1536 ada 17 parsel 406,38 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 41,22 m⊃2; belediyemiz hissesinin satışına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO    : 49
Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 12/06/2024 tarih ve 7 sayılı “Salimbey Mahallesi 2409 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İmar Komisyonu Kararında; “Salimbey Mahallesi 2409 ada 1 parsel 01.08.2012 tarih ve 57 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda 2111,98 m⊃2;’lik kısmı Ticaret Alanı E:1.00 hmax:11.00 m olarak, 84 m⊃2;’lik kısmının ise imar yolu olarak planlı olduğu görülmüştür.
Öneri plan değişikliğinde ise Ticaret Alanı olarak Planlı olan 2111,98 m⊃2;’lik kısmından 1500 m⊃2;’lik kısmının Konut Alanı olarak planlandığı ve 611,98 m⊃2;’lik kısmının ise park alanı olarak ayrıldığı görülmüştür.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. Fıkrasının a bendinde “(5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:
a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” denilmekte olduğu, 
İlgili plan değişikliği incelendiğinde ise artan nüfus ihtiyacına karşılık gerekli yeşil alan miktarından fazlasının ayrıldığı görüldüğü,
Ayrıca bölgedeki ticaret ihtiyacının karşılanması için istenmesi halinde, 01.08.2012 tarih ve 57 sayılı BMK ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nun 2.33 plan notunda “2.33. İki veya daha yüksek katlı konuta ayrılmış alanlarda, belediyenin uygun görüşü ile zemin katta ticaret yapılabilir.” denilmekte olduğundan, bölgenin ticaret alanı ihtiyacının da zemin katlardan karşılanabileceği anlaşılmış olup, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 12/06/2024 tarih ve 7 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne yönelik yapılan oylamada, Salimbey Mahallesi 2409 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi Abdullah ÖZÜDOĞRU, Azam Ziya GÜÇ ve Yunus DEMİRTUNÇ’un Ret Oy kullanmaları neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile onaylanmıştır.  
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO    : 50
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 11/06/2024 tarih ve 10 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu’nun 12/06/2024 tarih ve 2 sayılı “Salihler Mahallesi’ndeki arsaların devirleri” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Kararlarında; “İlçemiz Salihler Mahallesi İskan Gelişme Alanı İmar Planına göre Muhtarlıkça ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılan arsalar ile ilgili borçlanma sözleşmesi düzenlenen alıcıları adına tescil işlemi ve hak sahipleri adına tapu senedi yapılmadığından, Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilen arsalar, 6360 Sayılı Yasa kapsamında belediyemiz adına tapu devir işleminin yapıldığı, 442/3367 sayılı yasa hükümlerine göre arsa dağıtımı yapılan kişiler tarafından yapılan ödemelere ilişkin dosya içerisindeki ödeme makbuzlarının incelenmesi sonucunda hak sahiplerinin ödemelerine ait borç tutarlarının olduğu görülmüştür.
06/12/2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Kanun ile 442 Sayılı Köy Kanunu’nun Geçici 5’inci maddesinde “Bu kanunun ek 13’üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan yada taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerini ödememesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir.” denilmektedir. 30/12/2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 35’inci maddesinde de “442 Sayılı Köy Kanunu’nun geçici 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 31/12/2020 ibaresi 31/12/2024 olarak değiştirilmiştir” denildiği görülmüştür.
Arsa dağıtımı yapılan şahıslara arsalarının devredilebilmesi için belirlenen süre içerisinde binalarının yapılmış olması ve taksitlerini ödeme şartı bulunduğundan, arsa dağıtımı yapılan kişilerin 31/12/2024 tarihinden önce başvuruları halinde ödenmemiş olan taksitlerinin rayiç bedellerinin güne uyarlanmasına göre bakiyelerinin hesaplanarak ödenmesi ve binanın yapılmış olması şartı ile arsalarının devrinin yapılabilmesi ile ilgili Belediye Hukuk İşleri Biriminden görüş alındığı görülmüştür.
3367 Sayılı Yasayla 442 Sayılı Köy Kanunu’na eklenen ek 13.madde hükmü uyarınca köy tüzel kişiliği adına köy yerleşim planına göre tescil edilen parsellerin 2000 m⊃2;’yi geçmemek üzere köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine, ihtiyar meclisinin kararı ile rayiç bedel üzerinden satışı mümkündür. Ayrıca Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği’nin “12/c” maddesinde “Kendisine, eşine ve reşit olmayan çocuklarına ait evi veya arsası bulunmaması, var ise evinin harap, arsanın kullanışsız olması ve isteklinin ikamet etmekte olduğu köy nüfusuna kayıtlı olması ve o köyde asgari 5 yıl oturmuş olması” gerektiği düzenlenmiştir. Anılan bu hüküm uyarınca köy tüzel kişiliği adına tapuda kayıtlı taşınmazları, o köyde asgari 5 yıl ikamet eden, kendisine, eşine ve reşit çocuklarına ait evi bulunmayan, ihtiyaç sahipleri tescil talebinde bulunabilirler. 
Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; belediye Hukuk İşleri Biriminden alınan görüş yazısına, yukarıda bildirilen kanun hükümlerine ve Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği’nin “12/c” maddesine dayanılarak, “Kendisine, eşine ve reşit olmayan çocuklarına ait evi veya arsası bulunmaması, var ise evinin harap, arsanın kullanışsız olması ve isteklinin ikamet etmekte olduğu köy nüfusuna kayıtlı olması ve o köyde asgari 5 yıl oturmuş olması” şartlarını taşıması ve arsa dağıtımı yapılan kişilerin 31/12/2024 tarihinden önce başvuruları halinde ödenmemiş olan taksitlerinin rayiç bedellerinin güne uyarlanmasına göre bakiyelerinin hesaplanarak ödenmesi ve binanın yapılmış olması şartını taşıyanlara karar eki evraklarda Salihler Mahallesi’ndeki ada ve parselleri belirtilen arsaların devirlerinin yapılmasının uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 11/06/2024 tarih ve 10 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu’nun 12/06/2024 tarih ve 2 sayılı kararının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğundan kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO    : 51
Gündem gereği Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 75828 sayılı “Dikili Belediyesi Çandarlı Açık Düğün Salonu Çalışma, İşletme ve Kiralama Yönetmeliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/m” maddesine dayanılarak sunulan Dikili Belediyesi Açık Düğün Salonu Çalışma, İşletme ve Kiralama Yönetmeliği’nin kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO    : 52
Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 02/08/2024 tarih ve 75924 sayılı “İlçemiz kamuya açık alanlarında kabuklu yiyecek tüketimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “15/b” maddesine dayanılarak, kabuklu yiyecek tüketilmesinin çevre kirliliği yarattığı ve temizlenmesinde zor durumlarla karşılaşıldığı dikkate alınarak, ilçemiz kamuya açık alanlarında çevre kirliliği yaratacak şekilde kabuklu yiyecek tüketiminin yasaklanmasına ve yasağa uymayanlar için Zabıta Müdürlüğü’nce cezai işlem uygulanmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
 
Görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapatılmıştır.
 
 
 
 
             Çiler GÜREL           Ata UYSAL           Deran TÜRKOĞLU
                  Meclis I. Başkan Vekili           Meclis Katibi   Meclis Katibi    

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum