Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2016 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2016 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri : Belediye Kültür Salonu

Toplantı Tarihi : 04/05/2016 - Çarşamba

Toplantı Saati : 14:00

2016 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

I – Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı

II – Belediye Başkanınca yoklama yapılması

III – Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi

IV – Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

V – Belediye Başkanı tarafından üst ünvanlı görevlere atanan personele ilişkin bilgilendirme yapılması

VI – Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi

VII – Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması

VIII - Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi

1 – 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı

2 – Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi (Fen İşleri Md.26/04/2016-161)

IX – Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

X – Dilek ve temenniler

XI – İkinci Birleşimin gün ve saatinin tespiti ve kapanış

Evren EVRENOSOĞLU

Belediye Başkan V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı