Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

08.03.2024 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

08.03.2024 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

 08.03.2024 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 08.03.2024 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 08.03.2024 tarihinde Cuma günü saat 10:00’da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL’in teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ali KARAKUŞ, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı,  Doğan İKİZ, Hakan Yıldırım DEMİR, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesine dayanılarak Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    :  52

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/03/2024 tarih ve 29 sayılı "Elektronik haberleşme altyapı geçiş hakkı bedellerinin 2024 yılı ücret tarifesine eklenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Elektronik Haberleşme Altyapı Geçiş Hakkı Bedellerinin karar eki tabloda sunulduğu şekliyle uygun olduğu görülerek, 2024 yılı ücret tarifesine eklenmesine komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/03/2024 tarih ve 29 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Elektronik Haberleşme Altyapı Geçiş Hakkı Bedellerinin tabloda sunulduğu şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 53

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 07/03/2024 tarih ve 63 sayılı "Askıda bulunan 160 ada 24 parsel ve çevresine yönelik uygulama imar planı değişikliğine itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İmar Komisyonu Kararında; "Belediyemize 14/02/2024 tarih ve 5864 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi komisyonumuzca incelenmiş olup, itiraz dilekçesinin içeriğinin 2017/1373 Esas Nolu ve 2019/1194 karar nolu İzmir 3.İdare Mahkemesi kararının uygulanmasına yönelik olduğu anlaşılmıştır. 

2019/1194 sayılı karar nolu 3.İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda, 08/10/2008 tarih 129 sayılı Dikili Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararları korunarak 2008 yılı onaylı plan tekrar onaya sunulmuştur. 06/01/2021 tarih 37 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile ve akabinde 17/03/2022 tarih 05.366 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanmış ve yürürlükte olup, yapılan İzmir Dikili Salimbey Mahallesi İlave İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu Önerisi ana planı bozucu nitelikte olmadığından ve mahkeme kararlarına uygun olduğundan itirazın reddine oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 07/03/2024 tarih ve 63 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak Dikili Salimbey Mahallesi İlave İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu Önerisi ana planı bozucu nitelikte olmadığından ve mahkeme kararlarına uygun olduğundan itirazın reddine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 54

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 07/03/2024 tarih ve 64 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1630 ada 4 parselin bir kısmı için tahsis amacı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İmar Komisyonu Kararında; "Belediyemiz sınırları içinde Çandarlı Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait olan 1630 ada 4 numaralı mera vasıflı parselin bir kısmı üzerinden imar planında yol olarak geçen alan için tahsis amacı değişikliğine yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 12/01/2024 tarih ve 66654 sayılı yazımız ile belediye olarak talebimiz bildirilmiştir.

 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün talebimize karşılık 08/02/2024 tarih ve 13157653 sayılı yazısında belediye meclis kararı istenmiş olup, ilgili yolu kamu yararı amacıyla aynı bölgede bulunan Yağızkent Sitesi sakinlerinin ulaşımı ve belediye hizmetleri ulaşımı için kamu yararı doğrultusunda kullanımı amaçlı onaylı 1/1000 ölçekli imar yoluna denk gelen 6.092,26 m2'lik alanın tahsis amacı değişikliğinin imar yönünden sakınca olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 07/03/2024 tarih ve 64 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak, Çandarlı Mahallesi 1630 ada 4 numaralı mera vasıflı parselin onaylı 1/1000 ölçekli imar yoluna denk gelen 6.092,26 m2'lik alanının kamu yararı doğrultusunda kullanımı amaçlı tahsis amacı değişikliğinin onaylanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne iletilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 55

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 07/03/2024 tarih ve 65 sayılı "Askıda bulunan Salimbey Mahallesi 160 ada 24 parsel ve çevresine yönelik uygulama imar planı değişikliğine yapılan iki adet itiraz" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi. 

İmar Komisyonu Kararında; "Belediyemize 27/02/2024 tarih ve 7260 ve 7267 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçeleri komisyonumuzca incelenmiş olup, itiraz dilekçesinin içeriği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/11/2023 tarih ve 05.1160 sayılı kararı ile plan notu önerileri uygulamaları bozucu nitelikte olduğundan uygun bulunmamasına yönelik olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu plan notu önerilerinin Dikili Belediye Meclisi'nin 01/03/2023 tarih 40 sayılı kararı ile oy birliği ile uygun görülmesi sebebiyle itirazların kabulüne, gereği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 07/03/2024 tarih ve 65 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak söz konusu plan notu önerilerinin Dikili Belediye Meclisi'nin 01/03/2023 tarih 40 sayılı kararı ile oy birliği ile uygun görülmesi sebebiyle itirazların kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşimi kapatılmıştır.

 

              Çiler GÜREL                 Hakan BUDAK             Nail ÇAĞLIYAN

                 Meclis I.Başkan Vekili             Meclis Katibi                    Meclis Katibi                          

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum