Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.04.2023 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.04.2023 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.04.2023 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.04.2023 tarihli NİSAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.04.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Hakan Yıldırım DEMİR, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı ve üyelerin tamamının mevcut olduğu görüldü.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 01/03/2023 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi ile 03/03/2023 tarihli II.Birleşimine ait karar tutanaklarında maddi hata yapılmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı görüldü.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı tespit edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereğince Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Denetim Komisyonu Raporu, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından okutulmak suretiyle Meclise bilgi verildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VIII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 50

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 09/03/2023 tarih ve 46963 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1605 ada 55 parsel 449,99 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 1,69 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 51

Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü'nün 13/03/2023 tarih ve 47159 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet motosiklet, 5 adet BBVAN (Camlıvan Binek Tipi) ve 1 adet Forklift (Yük Kaldırma) alımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 52

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28/03/2023 tarih ve 48271 sayılı "1.Derece Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun iptal edilerek, alt birimlerinin 1.Derece İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü bünyesine katılmasına ilişkin kadro değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak, belediyemiz norm kadro cetvelinde münhal bulunan 1.Derece Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun iptal edilerek, bağlı bulunan alt birimlerinin münhal durumda bulunan 1.Derece İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü bünyesine katılmasına, (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin karar ekinde sunulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 53

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/03/2023 tarih ve 48176 sayılı "Çağlan, Çandarlı, Çukuralanı, Demirtaş, Gökçeağıl, İsmetpaşa, Kıratlı, Kocaoba, Mazılı, Samanlıkköy ve Yenice Mahallelerine ait sınır çalışmaları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 54

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/03/2023 tarih ve 48179 sayılı "Kabakum, Nebiler ve Salimbey Mahalle sınırlarının revize edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 55

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23/03/2023 tarih ve 48027 sayılı "02/11/2022 tarih ve 147 sayılı Belediye Meclis Kararı ile alınan -Çandarlı Tatil Köyü bölgesinde yol boyu ticaret- kararında düzeltme yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 56

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarih ve 48517 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait beş adet taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ  ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmalarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 57

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30/03/2023 tarih ve 48610 sayılı "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bütçe içi aktarma yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 58

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarih ve 48515 sayılı "İhtisas Komisyonları üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak yapılan oylamada, İhtisas Komisyonları'nın 5 kişiden oluşturulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Meclisimizce İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu, Eşitlik Komisyonu, Hukuk Komisyonu, İsimlendirme Komisyonu ile Deprem ve Afetler Komisyonu üye seçimine geçildi. 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13.maddesine dayanılarak yapılan işaretli oylamada Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, Ali KARAKUŞ, Mustafa DEMİREL, Nail ÇAĞLIYAN, Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin seçilmelerine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13.maddesine dayanılarak yapılan işaretli oylamada İmar Komisyonu üyeliğine, Ahmet GÖÇMEN, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Azam Ziya GÜÇ ve Semih YALIN'ın seçilmelerine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13.maddesine dayanılarak yapılan işaretli oylamada Çevre Sağlık Komisyonu üyeliğine, Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin seçilmelerine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13.maddesine dayanılarak yapılan işaretli oylamada Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu üyeliğine, Ahmet GÖÇMEN, Doğan İKİZ, Hüsniye YILDIRIM, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin seçilmelerine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13.maddesine dayanılarak yapılan işaretli oylamada Eşitlik Komisyonu üyeliğine, Hakan BUDAK, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL, Azam Ziya GÜÇ ve Latif YABAŞ'ın seçilmelerine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13.maddesine dayanılarak yapılan işaretli oylamada Hukuk Komisyonu üyeliğine, Hakan Yıldırım DEMİR, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin seçilmelerine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13.maddesine dayanılarak yapılan işaretli oylamada İsimlendirme Komisyonu üyeliğine, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Ali KARAKUŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün seçilmelerine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13.maddesine dayanılarak yapılan işaretli oylamada Deprem ve Afetler Komisyonu üyeliğine, Nail ÇAĞLIYAN, Mustafa DEMİREL, Ahmet GÖÇMEN, Azam Ziya GÜÇ ve Semih YALIN'ın seçilmelerine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 59

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28/03/2023 tarih ve 48269 sayılı "Encümen Üye Seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "33/b" maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20.maddesine dayanılarak yapılan gizli oylamada; Çiler GÜREL 15 Oy ve Mustafa DEMİREL 15 Oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

 

         Gündemin 11.maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “2022 Yılı Faaliyet Raporu”, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesine dayanılarak II.Oturumda görüşülmesi için Meclisimizce yapılan oylamada Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 60

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 10/03/2023 tarih ve 56 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 699, 783, 784, 812 imar adalarının bulunduğu alanda trafo alanı için ihdas ve irtifak hakkı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "İsmetpaşa Mahallesi’nde imar uygulaması öncesi 342 ada 73 nolu parsel üzerinde Tedaş tarafından 272,00 m⊃2;’lik alanda kamulaştırma yapıldığı, sonrasında belediye tarafından yapılan imar uygulamasında trafo alanının kamuya terk edilen alanda bırakılarak 342 ada 73 parselin uygulanma sonucu oluşan imar parsellerine 31/b madde şerhi taşındığı anlaşılmış olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13/12/2022 tarih ve 41383 sayılı meclise yazmış oldukları yazısı ekinde sunmuş oldukları 03/10/2022 tarih ve 484672 sayılı Tedaş 12.Bölge Müdürlüğü’nün yazısında; “İzmir İli Dikili İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 342 ada 73 parsele isabet eden TR-65 nolu trafo yerinin kamulaştırma dosyasına ilişkin arşiv kayıtlarında bulunan belgeler yazımız ekinde sunulmuştur. Söz konusu trafo yerinin 2007 yılında yapılan imar uygulaması sonrası yeşil alanda kalmış olması sebebi ile TR-65 nolu trafo yerinin isabet ettiği yeşil alanda kamulaştırma kararında da belirtildiği üzere 272,00 m⊃2;’lik alanın ihdas edilerek 1 TL. iz bedelle Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuda tescil edilebilmesine müteakip imar uygulaması sonucu oluşan taşınmazlar üzerinde bulunan 31/b madde şerhi terk edilebilecektir.” şeklinde belirtilmiştir.

      İsmetpaşa Mahallesi’nde imar uygulaması öncesi 342 ada 73 nolu parsel üzerinde Tedaş tarafından 272,00 m⊃2;’lik alanda kamulaştırma yapıldığı, sonrasında belediye tarafından yapılan imar uygulamasında trafo alanının kamuya terk edilen alanda bırakılarak 342 ada 73 parselin uygulanma sonucu oluşan imar parsellerine 31/b madde şerhinin terkini için 03/10/2022 tarih ve 484672 sayılı Tedaş 12.Bölge Müdürlüğü’nün yazısında belirtildiği üzere TR-65 nolu trafo yerinin isabet ettiği yeşil alanda 272,00 m⊃2;’lik alanın belediyemiz tüzel kişiliği adına ihdas edilerek 1,00.-TL. iz bedelle Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuda tescil edilmesine komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 10/03/2023 tarih ve 56 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek,  TR-65 nolu trafo yerinin isabet ettiği yeşil alanda 272,00 m⊃2;’lik alanın belediyemiz tüzel kişiliği adına ihdas edilerek 1,00.-TL. iz bedelle Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuda tescil edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemin 11.maddesi olup da II.Oturumda görüşülmesine karar verilen “2022 Yılı Faaliyet Raporu” ile gündemin 2. ve 8. maddeleri olup Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen  “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet motosiklet, 5 adet BBVAN ve 1 adet Forklift alımı” ve “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bitçe içi aktarma yapılması” hakkındaki iki gündemin ilgili komisyonca görüşülüp karara bağlanması için Belediye Başkanı tarafından oturuma ara verilmiştir.

 

                      Adil KIRGÖZ                          Doğan İKİZ                            Nail ÇAĞLIYAN

                   Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

 

 

 

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesine dayanılarak, II.Oturuma başkanlık etmek üzere yerini, Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL’e bırakmıştır. 

 

II.OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.04.2023 tarihli NİSAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: II

            I.Oturumda hazır bulunan meclis üyelerinin II.Oturumda da hazır bulunduğu tespit edildi.

I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve komisyonca karara bağlanan 2 gündem konusu ile “2022 Yılı Faaliyet Raporu”nun görüşülmesine geçildi. 

Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından oturum açıldı.

 

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 61

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarih ve 48516 sayılı "2022 Yılı Faaliyet Raporu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesine dayanılarak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41.maddesinde belirtilen biçimde hazırlanarak sunulan 2022 Yılı Faaliyet Raporu, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 62

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/04/2023 tarih ve 2 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet motosiklet, 5 adet BBVAN (Camlıvan-Binek Tipi) ve 1 adet Forklift (Yük Kaldırma) alımı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında; "Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet motosiklet, 5 adet BBVAN (Camlıvan-Binek Tipi) ve 1 adet Forklift (Yük Kaldırma) alımının uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/04/2023 tarih ve 2 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun 10.maddesine dayanılarak, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet motosiklet, 5 adet BBVAN (Camlıvan-Binek Tipi) ve 1 adet Forklift (Yük Kaldırma) alınmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 63

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/04/2023 tarih ve 3 sayılı "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinin, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bütçe içi aktarma yapılması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında; "Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Oturumunda görüşülerek karara bağlanan I.Derece Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun iptal edilmesine dayanılarak, iptal edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ait 2.452.236,07.-TL. bütçenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne aktarılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/04/2023 tarih ve 3 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesi 2.fıkrası ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak  iptal edilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ait 2.452.236,07.-TL. bütçenin, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne aktarılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından oturum sonlandırılmıştır.

 

Mec.I.Başk.Vek.                    Meclis Katibi                  Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum