Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.05.2024 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

02.05.2024 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

02.05.2024 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ
Dikili Belediye Meclisi’nin 02.05.2024 tarihli Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.05.2024 tarihinde Perşembe günü saat 16:00’da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda toplanıldı.  
Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. 
Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’ün teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Deran TÜRKOĞLU, Gazi GENÇOĞLU, Ahmet GÖÇMEN, Figen GENÇAY, Mustafa DEMİREL, Ata UYSAL, Reis ÇELİK, Hatice DEMİR, Şahin ATILGAN, Mete AKMAZ, Yunus DEMİRTUNÇ, Azam Ziya GÜÇ ve Abdullah ÖZÜDOĞRU’nun bugünkü toplantıya katılım sağladığı ve üyelerin tamamının toplantıda bulunduğu tespit edildi.  
Gündemin IV. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmeyeceği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından soruldu. 02/05/2024 tarihli Abdullah ÖZÜDOĞRU, Azam Ziya GÜÇ ve Yunus DEMİRTUNÇ imzalı olarak sunulan önergenin; “Gündemin 9.maddesi olan “Yıllara sari ihale yetkisi” ile ilgili belediyemizce kaç adet araç kiralandığı, binek otomobil, çöp arabası, iş makinesi, kamyon vs. sayıları, plakaları ve hangi birimlerde kimler tarafından kullanıldığı ve her bir aracın kiralama süresi başlangıç ve bitişi ile kiralama ihalesi bedelinin bildirilmesi”ni içerdiği görüldü. Belediye Başkanı tarafından ilgili müdürlükçe bilgi verileceği açıklanmıştır. 
Gündemin V. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.
1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/04/2024 tarih ve 71891 sayılı “İlçemiz Merkez, Çandarlı ve Salihler Mahallelerinde bulunan semt pazarcı esnafından alınan işgal ve temizleme tutarı” hakkındaki yazısı, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması için oylamaya sunulmuştur. Öneri Oy Birliği ile gündeme alınmıştır.  
2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/04/2024 tarih ve 71869 sayılı “İşten çıkan ve çıkacak olan personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenebilmesi amacıyla İller Bankası’ndan iç borçlanma yapılması” hakkındaki yazısı Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması için oylamaya sunulmuştur. Öneri Oy Birliği ile gündeme alınmıştır.  
Gündemin VI.maddesine dayanılarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.madde ve 2.fıkrası gereği Belediye Başkanı tarafından yapılan üst yönetici atamaları hakkında Meclisin bilgilendirilmesi yapılmıştır. 
-31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda Meclis Üyesi olarak seçilen Figen GENÇAY, 24/04/2024 tarihinden itibaren Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 7.paragrafına istinaden Belediye Başkan Yardımcısı olarak başkanlıkça atanmıştır.
-Mali Hizmetler Müdür Vekilliği görevini yürütmekte olan Ali KAYACAN, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “68/b” ve 76.maddeleri gereğince 24/04/2024 tarihinden itibaren belediyemiz norm kadro kütüğünde boş bulunan 1.derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna başkanlıkça atanmıştır.
-Fen İşleri Müdür Vekilliği görevini yürütmekte olan Abdullah Şahin SARIKAYA, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “68/b” ve 76.maddeleri gereğince 24/04/2024 tarihinden itibaren belediyemiz norm kadro kütüğünde boş bulunan 1.derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna başkanlıkça atanmıştır.
Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılmadığı görülmüştür.
Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.
 
 
 
GÜNDEM NO : 1 
KARAR NO    :  15 
Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 15/04/2024 tarih ve 71560 sayılı "Çevre Sağlık Komisyonu’nda eksilme olması nedeniyle bir yeni üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13.maddesine dayanılarak yapılan seçimde; Abdullah ÖZÜDOĞRU’nun boşaltmış olduğu Çevre Sağlık Komisyonu üyeliğine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.madde 4.fıkrası gereği Azam Ziya GÜÇ Oy Birliği ile seçilmiştir.   
GÜNDEM NO : 2
KARAR NO    : 16
Gündem gereği Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği’nin 18/03/2024 tarih ve 14 sayılı "Birlik Meclisine üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği’ne 2 Asil ve 1 Yedek Üye seçimine geçilmiştir.Yapılan seçimde; Asil Üyeliğe Deran TÜRKOĞLU ve Reis ÇELİK, Yedek Üyeliğe ise Ayhan KAYA Oy Birliği ile seçilmişlerdir.  
GÜNDEM NO : 3
KARAR NO    : 17
Gündem gereği Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin 21/03/2024 tarih ve 56 sayılı "Birlik Meclisine üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne 2 Asil ve 2 Yedek Üye seçimine geçilmiştir. Yapılan seçimde; Asil Üyeliğe Figen GENÇAY ve Ahmet GÖÇMEN, Yedek Üyeliğe ise Şahin ATILGAN ve Mete AKMAZ Oy Birliği ile seçilmişlerdir.  
GÜNDEM NO : 4
KARAR NO    : 18
Gündem gereği İl Tarım Müdürlüğü’nün 03/04/2024 tarih ve 13851555 sayılı “Üye Seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/04/2024 tarih ve 71689 sayılı yazısıyla, Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakebe Kurulu’na üye seçiminin yapılacağı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısına iştirak etmeleri konusunda Dikili Ziraat Odasının bilgilendirildiği, yine 30/04/2024 tarih ve 71845 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısıyla, üye seçiminin yapılabilmesi için şartları uygun olan ve görev almak isteyenlerin bildirilmesi hususunda Dikili Ziraat Odası’nın bilgilendirildiği görülmüştür. Dikili Ziraat Odası’nın 30/04/2024 tarih ve 5864 sayılı yazısında, üreticilerden görüş alındığı ve üreticilerden görev almak isteyen bulunmadığı bildirilmiştir. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4.maddesi gereği ve Dikili Ziraat Odası’nın 30/04/2024 tarih ve 5864 sayılı yazısı da dikkate alınarak seçilme şartlarına sahip üye bildirilemediğinden konunun Belediye Meclis gündeminden düşürülmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO    : 19
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/04/2024 tarih ve 71445 sayılı “Güneş Enerji Santrali projesinin yapımı için kredi alınması ve krediye dair tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 6
KARAR NO    : 20
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22/04/2024 tarih ve 71440 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 242 ada 20 ve 28 parsellerin imar uygulaması sonucu imar parsellerine dağıtılan irtifak hakları” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO    : 21
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 71510 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 632 ada 11-12-13 ve 634 ada 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO    : 22
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/04/2024 tarih ve 71573 sayılı “Belediye Başkan Yardımcısı ücreti” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 7. paragrafına istinaden Belediye Başkan Yardımcısı olarak ataması yapılan Figen GENÇAY’a, belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ü oranında aylık brüt ödeneğin verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.  
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO    : 23
Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25/04/2024 tarih ve 71649 sayılı “Yıllara sari ihale yetkisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67.maddesine dayanılarak, kent temizliği süreklilik gerektiren hizmet olmasından dolayı ve diğer hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmemiz için çöp arabası, iş makinesi ve diğer ihtiyaç duyulan araçların kiralama işi yıllara sari iş olması nedeniyle, 18 (Onsekiz) aylığına ihale yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO    : 24
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/04/2024 tarih ve 71652 sayılı “2023 Yılı Kesin Hesabı” hakkındaki yazısı ve eki olan cetvellerin görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO    : 25
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/04/2024 tarih ve 71891 sayılı “İlçemiz Merkez, Çandarlı ve Salihler Mahallelerinde bulunan semt pazarcı esnafından alınan işgal ve temizleme tutarı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO    : 26
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/04/2024 tarih ve 71869 sayılı “İşten çıkan ve çıkacak olan personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenebilmesi amacıyla İller Bankası’ndan iç borçlanma yapılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5. fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 
 
 
Mecliste görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığı görülerek, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından gündemin 5.maddesi (Güneş Enerji Santrali projesinin yapımı için kredi alınması ve krediye dair tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi), 10. Maddesi (2023 Yılı Kesin Hesabı), ek gündem maddeleri olarak ilave edilen “İlçemiz Merkez, Çandarlı ve Salihler Mahallelerinde bulunan semt pazarcı esnafından alınan işgal ve temizleme tutarı” ile “İşten çıkan ve çıkacak olan personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenebilmesi amacıyla İller Bankası’ndan iç borçlanma yapılması” konularının II. Birleşimde görüşüleceği belirtilerek, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşiminin 03/05/2024 tarihinde Cuma günü saat 16.00’da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirileceği bildirilmiştir. 
Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi kapatılmıştır.
 
 
 
 
 
         Adil KIRGÖZ        Ata UYSAL           Deran TÜRKOĞLU
                  Belediye Başkanı          Meclis Katibi   Meclis Katibi    

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum