Bize Ulaşın

    (0232) 671 40 20 - 671 40 56

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait 3 adet taşınmaz, açık teklif (arttırma) ile kiraya verilecektir.

İHALE TARİHİ : 21 Şubat 2019 Perşembe

YER : BELEDİYE BAŞKANLIK ODASI

 

  

 

 

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 AYLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT        NİTELİĞİ İHALE  SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ                   ADRES
1 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1610 28 17.8 1.100,00-TL 1.188,00-TL DÜKKAN 3 YIL 21.02.2019 14:00 ÇANDARLI MH. HÜRRİYET MEYDANI NO:9/A DÜKKAN
2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1686 17 7.366.94 250,00-TL 270,00-TL TARLA 3 YIL 21.02.2019 14:15 ÇANDARLI MH.1686 ADA 17 PARSEL TARLA
3 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1687 3 15.524.98 500,00-TL 540,00-TL TARLA 3 YIL 21.02.2019 14:30 ÇANDARLI MH. 1687 ADA 3 PARSEL TARLA
1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı, ihale saati ve nteliği belirtilen 3 adet taşınmazın kiralama ihalesi 21.02.2019 tarihinde 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye  başkanlık odasında ve Encümen Huzurunda şartname 
 gereğince kiralaması  yapılacaktır.                  
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.            
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                
A-Kişilerden;                       
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.                  
  b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                
  c-) Nüfus cüzdan sureti.                 
  d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.      
  e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname            
  f-)Vekaleten katılıyor ise 2019 yılı onaylı vekaletname            
B-Tüzel Kişilerden;                      
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.                   
  b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2019 yılı vizeli)      
  c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2019 vizeli)                
  d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekaletname.        
  e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.    
  f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.            
  g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.   
Şartname 20.00-TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.      
5-Kira süresi 3 yıl olup,  Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yer teslimi tarihidir.          
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra 28.02.2019 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.  
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.        
9-Kiralamadan  dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri,  gereken her türlü giderler kiralayana  ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde
 ödenecektir.                      
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.            
İlan Olunur.                 DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı