Bize Ulaşın

    (0232) 671 40 20 - 671 40 56

İSMETPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN WC NİN KİRA İHALESİ

İlçesi:  DİKİLİ Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati  
İsmetpaşa mah. 103 Sk. No:2 Aylık Kira bedeli 900,00 TL 972.00 TL 15.02.2018 14:20  
                         
1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen İsmetpaşa Mahallesi 103 Sokak No:2 64,08 m2 WC nitelikli taşınmazın kiralama  
ihalesi 15.02.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye başkanlık odasında ve    
Encümen Huzurunda şartname gereğince kiralaması  yapılacaktır.                
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                  
A-Kişilerden;                       
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.                  
  b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi                  
  c-) Nüfus cüzdan sureti.                     
  d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.      
  e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname              
  f-)Vekaleten katılıyor ise 2018 yılı onaylı vekaletname              
B-Tüzel Kişilerden;                      
  a-) Geçici Teminat Makbuzu.                   
  b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2018 yılı vizeli)      
  c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2018 vizeli)                
  d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2018 yılında düzenlenmiş vekaletname.        
  e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden  ve  vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi.      
  f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.              
  g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi                
4-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.     
Şartname 20.00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.        
5-Kira süresi 3 yıl olup,  Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yer teslimi tarihidir.            
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra 22.02.2018 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.    
8-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
9-Kiralamadan  dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri,  gereken her türlü giderler kiralayana  ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.                   DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FAYDALI LİNKLER

Mustafa TOSUN

Dikili Belediye Başkanı