Bize Ulaşın

    (0232) 671 40 20 - 671 40 56

Dikili Belediyesi'nin İlanıdır

08/03/2017 tarih ve 2017/1 aseri nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesine göre, 2018 yılı Emlak Vergisi dönemine esas ilçemiz sınırları ile mücavir alan sınırlarımız içinde kalan arsalarla, arsa sayılan parsellenmemiş arazilerin m2 cinsinden takdiri tamamlanmış, İzmir İli Merkez Komisyon başkanlığınca onanmış olup, takdir kararların Belediyemiz panosunda 15 gün süreyle ilan edilmekte olduğu duyurulur.

FAYDALI LİNKLER

Mustafa TOSUN

Dikili Belediye Başkanı